Hướng dẫn Hướng dẫn Enable/Disable remote MySQL Directadmin

Bước 1: Truy cập vào MySQL trên directadmin của bạn:

Bước 2: Thực hiện cấu hình cho phép kết nối từ máy chú bên ngoài tới database của ban:

Chọn vào database của bạn:

Với việc điền dấu % sẽ cho phép tất kết nối từ bên ngoài tới MySQL của bạn, bạn có thể thay % bằng 1 địa chỉ IP cụ thể hoặc để % nếu đang muốn cho nhiều range IP kết nối tới.

Cảnh báo: việc để dấu % sẽ có nguy cơ làm MySQL của bạn không bảo mật, vì vậy hãy tạo firewall cho server của bạn và đảm bảo rằng chỉ riêng IP của máy chủ mà bạn đang cho phép kết nối tới.

Như vậy bạn đã thực hiện Enable việc remote tới MySQL, nếu bạn muốn Disable thì hãy xóa tất cả các Access Hosts mà bạn vừa tạo đi là được.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?