Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho Microsoft Exchange 2016

Giới thiệu

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thực hiện cấu hình dịch vụ Email Relay cho Exchange 2016.

Khi bạn cài đặt MS Exchange Server 2016 lần đầu tiên, sẽ không có mail flow nào được thiết lập, bạn có thể thực hiện thêm một cổng SMTP để kết nối máy chủ Exchange đến một Server khác và chuyển toàn bộ Emails từ máy chủ của bạn qua cổng SMTP Relay trên để đảm bảo cho việc gửi mail và kiểm soát các Email đã được gửi đi ra bên ngoài hệ thống.

Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho Exchange 2016

Để thiết lập cấu hình cho dịch vụ Email Relay cho Exchange 2016, bạn có thể tham khảo theo các bước bên dưới.

Các cấu hình bên dưới bạn cũng có thể áp dụng cho Micrsoft Exchange 2013

Bước 1: Bạn thực hiện truy cập vào Console hoặc Remote Desktop đến máy chủ Exchange, truy cập vào Exchange Admin Center rồi chọn vào mục mail flow.

email-relay-cho-exchange-2016-01

Bước 2: Trên mục mail flow, bạn chọn tiếp vào Send connectors rồi click chọn vào dấu cộng (+) để cấu hình.

email-relay-cho-exchange-2016-02

Bước 3: Bạn đặt tên bất kì để mô tả cho phần cấu hình Email Relay cho Exchange 2016 của bạn và chọn Type là Internet như hình ảnh bên dưới.

email-relay-cho-exchange-2016-03

Bước 4: Tiếp theo, bạn sẽ cần quyết định cách thức gửi các Email này đi ra khỏi hệ thống. Có 2 lựa chọn để bạn thực hiện cấu hình.

  • MX record associated with recipient domain: Lựa chọn này sẽ gửi bản ghi MX, thông tin máy chủ Exchange của bạn và bao gồm các bản ghi MX của người nhận trong hệ thống DNS, sau đó kết nối trực tiếp với máy chủ email của họ qua SMTP để gửi thông báo email.
  • Route mail through smart hosts: Máy chủ Exchange sẽ thực hiện kết nối đến một máy chủ Relay và gửi các email của bạn đến máy chủ Relay. Máy chủ Email Relay có trách nhiệm xử lý và gửi các Email từ Máy chủ Exchange đến người dùng của bạn.

Bạn hãy click chọn vào mục Route mail through smart hosts, sau đó click vào dấu (+) để thêm cấu hình.

email-relay-cho-exchange-2016-04

Bước 5: Bạn nhập thông tin FQDN hoặc địa chỉ IP của máy chủ Relay tại [1] sau đó chọn Save.

email-relay-cho-exchange-2016-05

Bước 6: Tại mục Smart host Authentication, trong trường hợp bạn xác thực với Username / Password, bạn hãy chọn vào Basic Authentication, sau đó nhập thông tin Username, Password từ nhà cung cấp dịch vụ Email Relay đã cung cấp cho bạn.

email-relay-cho-exchange-2016-06

Bước 7: Đặt không gian địa chỉ cho trình kết nối gửi. Không gian địa chỉ “*” có nghĩa là “tên miền bất kì”.

email-relay-cho-exchange-2016-07

Bạn có thể sử dụng tùy chọn không gian địa chỉ này nếu sau này bạn cần định cấu hình trình kết nối gửi cụ thể cho các miền khác nhau.

email-relay-cho-exchange-2016-08

Bước 8: Cuối cùng, chọn máy chủ Exchange mà bạn dùng để kết nối. Nếu bạn có nhiều máy chủ mà bạn muốn kết nối đến Relay, bạn có thể thêm nhiều máy chủ vào danh sách này rồi chọn Finish để hoàn tất.

email-relay-cho-exchange-2016-09

Bước 9: Đảm bảo rằng cấu hình trên đã được Enabled

email-relay-cho-exchange-2016-10

Tổng kết

Sau khi bạn cấu hình dịch vụ Email Relay cho Exchange 2016 của bạn hoàn tất, một số dịch vụ Email Relay sẽ yêu cầu bạn phải cấu hình spf record trước khi bạn gửi một email kiểm tra. Ví dụ:

Tên miền: example.com 
Type: TXT
Giá trị: v=spf1 include:_spf.<fqdn> ~all

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để cấu hình dịch vụ Email Relay cho Exchange 2016.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ này hoặc các hướng dẫn tích hợp vào hệ thống của bạn, bạn có thể xem thêm về chuyên đề Email Relay tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?