Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho Thunderbird

Giới thiệu

Giống như bất kì dịch vụ Email App khác, bạn có thể thiết lập Email Relay cho Thunderbird để thực hiện gửi và quản lý các Email đã gửi qua cổng SMTP.

Một trong những tính năng tốt nhất của Thunderbird chính là khả năng tùy biến hoàn toàn và là một phiên bản Open-source. Bạn có thể tạo bất kì ứng dụng của riêng mình với rất nhiều tiện ích bổ sung và cài đặt để cung cấp cho bạn trải nghiệm chính xác mà bạn muốn từ Thunderbird. Bạn có thể xem thêm các tính năng của Thunderbird tại đây.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cấu hình dịch vụ Email Relay cho Thunderbird Mail.

Cấu hình Email Relay cho Thunderbird

Bước 1: Bạn mở Thunderbird Mail trên Server, sau đó trên Menu chính của Thunderbird bạn click chọn vào mục Account Settings.

email-relay-cho-thunderbird-01

Bước 2: Sau đó bạn chọn vào mục Outgoing Server (SMTP)

email-relay-cho-thunderbird-02

Bước 3: Bạn nhập thông tin Email Relay cho Thunderbird theo các giá trị như bên dưới.

email-relay-cho-thunderbird-03

[1] Settings:

  • Description: Bạn thực hiện mô tả, đặt tên có cấu hình Email Relay.
  • Server Name: Thông tin FQDN của máy chủ Email Relay
  • Port: Thông tin Port kết nối đến Server Relay, bạn có thể thay đổi giá trị trên tùy vào thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Emal Relay cung cấp cho bạn.

[2] Security and Authentication:

  • Connection Security: Bạn chọn phương thức kết nối đến máy chủ Relay ( Port 25 với None, SSL / TLS cho port 465 và STARTTLS cho port 587).
  • Auhtentication Method: Trong trường hợp bạn xác thực Username / Password khi kết nối đến Relay, bạn hãy chọn Normal Password.
  • User Name: Thông tin user kết nối đén máy chủ Relay.

Bước 4: Sau khi gửi một email để kiểm tra lần, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin Password của dịch vụ Email Relay. Bạn hãy click chọn vào mục Use Password Manager to remember this password để lưu password vào Thunderbird để tránh bị hỏi lại sau mỗi lần gửi mail.

email-relay-cho-thunderbird-04

Tổng kết

Sau khi bạn cấu hình dịch vụ Email Relay cho Thunderbird của bạn hoàn tất, một số dịch vụ Email Relay sẽ yêu cầu bạn phải cấu hình spf record trước khi bạn gửi một email kiểm tra. Ví dụ:

Tên miền: example.com 
Type: TXT
Giá trị: v=spf1 include:_spf.<fqdn> ~all

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để cấu hình dịch vụ Email Relay cho Thunderbird Mail.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ này hoặc các hướng dẫn tích hợp vào hệ thống của bạn, bạn có thể xem thêm về chuyên đề Email Relay tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?