Hướng dẫn đổi port remote desktop

Giới thiệu

Với port default Remote Desktop là 3389, chính vì vậy để an toàn hơn cho việc truy cập hệ thống từ xa bằng phương pháp Remote Desktop, bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách thực hiện change port Remote Desktop.
* Một số điều kiện cần đảm bảo trước khi thực hiện change port:
– Tránh xung đột cổng kết nối với phần mềm khác. (ví dụ: 80 cổng kết nối HTTP, 443 cổng kết nối HTTPS, 3306 cổng kết nối mặc định đến các phần mềm SQL).
  – Được mở cổng kết nối trên Firewall.

Cách thay đổi port remote desktop trên windows bằng registry

Bước 1: Vào Start, chọn Run (hoặc bấm phím Windows + R)

remote desktop

Bước 2: Gõ dòng lệnh sau đây vào hộp thoại Run: regedit và nhấn Enter

Bước 3: Tìm đến đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Bước 4: Double click PortNumber và chọn Decimal sau đó nhập vào số port cần change ở mục Value data. Port mặc định là 3389, bạn vui lòng thay port 3389 bằng port mới tùy chọn.


Cấu hình tưởng lửa cho port remote desktop mới

Bước 1: Vào Start, chọn Run (hoặc bấm phím Windows + R)

Bước 2: Gõ dòng lệnh sau đây vào hộp thoại Run: wf.msc và nhấn Enter

Bước 3: Tại cửa sổ Windows Defender Firewall with Advanced Security chọn mục Inbound Rules sau đó chọn New Rules

Bước 4: Tại cửa sổ mới hiện ra chọn Port sau đó chọn Next, tại cửa sổ tiếp theo chọn TCPSpecific local ports, tại phần Specific local ports nhập port remote desktop mà bạn thiết lập

Bước 5: tại cửa sổ tiếp theo chọn TCPSpecific local ports, tại phần Specific local ports nhập port remote desktop mà bạn thiết lập rồi chọn Next

Bước 6: Tại mục Action chọn Allow the connection rồi chọn Next

Bước 7: Tại mục profile bạn chọn tất cả sau đó chọn next

Bước 8: đặt tên cho rules vừa tạo, bạn có thế đặt bất kỳ

Sau bài hướng dẫn trên bạn đã có thể đổi port remote desktop và có thể remote desktop từ port mới này.
Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://howto.nsupport.asia/
Tham khảo thêm các dịch vụ khá tại: https://vhost.vn

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?