Hướng dẫn reset password trên WinServer 2019

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại password user bằng noVNC khi các bạn quên password user và không thể login vào VPS của mình.

Bước 1: Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn thực hiện mount ISO, sau khi chúng tôi thực hiện mount ISO cho các bạn xong. Các bạn thực hiện reboot lại VPS, sau khi boot lên màn hình windows thì thực hiện bấm F8 để hiện ra cửa sổ Advanced Boot Options -> các bạn chọn Repair Your Computer

Bước 2: Sau khi bạn chọn Repair Your Computer thì sẽ hiện ra cửa sổ Choose an option để vào được Command Prompt -> Bấm chọn Troubleshoot

Bước 3: Sau khi bạn bấm chọn Troubleshoot xong thì bạn chọn vào Command Prompt để thực hiện nhập các lệnh

Bước 4: Các bạn thực hiện nhập các lệnh sau: Đầu tiên các bạn nhập lệnh diskpart để kiểm tra ổ đĩa -> sau đó dùng lệnh list volum để show ra các ổ đĩa xem có ở đĩa virtio cần load, xong dùng lệnh exit để thoát ra.

Bước 5: Các bạn chọn vào ổ đĩa xem virtio (ở đây ổ đĩa virtio là ở E), xong các bạn nhập theo các lệnh như ở dưới hình:

Đây là các lệnh để tải trình điều khiển Virtio lên để vào môi trường khôi phục: Ở câu lệnh thứ 3 có thể thay đổi (2k8,2k12,2k16,..v.v)

E:

cd viostor

cd 2k19/amd64

drvload viostor.inf

Bước 6: Các bạn thực hiện lại các lệnh diskpart để kiểm tra ổ đĩa -> sau đó dùng lệnh list volum để show ra các ổ đĩa-> chọn vào ổ đĩa G: để thực hiện các lệnh khôi phục

Bạn nhập những dòng lệnh sau đây -> và nhấn enter cho mỗi dòng lệnh:

G:

cd windows/system32

ren Utilman.exe Utilman.exe.bak

copy cmd.exe Utilman.exe

Bước 7: Sau khi các bạn thực hiện xong thì các bạn tắt cửa sổ command prompt đi và bấm restart lại -> Tại màn hình đăng nhập, nhấp vào biểu tượng Ease of Access, nó sẽ khởi chạy cửa sổ Command Prompt. Sau đó, bạn có thể chạy lệnh sau để đặt lại mật khẩu đã quên của mình.

net user username new_password (username của mỗi người sẽ khác nhau, new_password là password mới sẽ đổi thành)

Bước 8: Đóng Command Prompt và bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập. Nhưng trước khi bạn đăng nhập vào thì bạn đừng quên khôi phục lại tệp Utilman.exe như ban đầu bạn nhé.

Bạn dùng lại các lệnh ở các bước 4, 5, 6 -> Ở bước 6 các bạn chỉ cần nhập lệnh G: -> cd windows/system32 -> rồi nhập lệnh Copy Utilman.exe.bak Utilman.exe là hoàn tất. khi các bạn thực hiện xong thì các bạn tắt cửa sổ command prompt đi và bấm restart lại.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?