Hướng dẫn khai báo sử dụng tên miền quốc tế với VNNIC

Căn cứ theo Điều 19 – Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về việc đăng ký và sử dụng Tên miền Quốc Tế tại Việt Nam. Để đảm bảo tính chính xác thông tin tên miền, cũng như quyền và nghĩa vụ của Chủ thể tên miền, trong vòng 15 ngày  tính từ ngày tên miền được kích hoạt, bạn cần thực hiện thông báo sử dụng tên miền trên môi trường mạng với Bộ thông tin và Truyền thông.

Các bước thực hiện thông báo sử dụng tên miền trên môi trường mạng với Bộ thông tin và Truyền thông

Bước 1: Truy cập trang thongbaotenmien.vn

Bước 2: Chọn Thông báo tên miền quốc tế > Tại đây

Bước 3: Nhập tên miền cần thông báo, chọn Tra cứu và làm theo hướng dẫn để hoàn tất.

Trường hợp 1: Thông báo sử dụng mới

Nhập tên miền cần thông báo > Chọn Thông báo sử dụng tên miền => Điền đầy đủ thông tin vào các mục yêu cầu => Thực hiện

Trường hợp 2: Thông báo bổ sung, sửa đổi, xoá

Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu khi thực hiện thông báo sử dụng tên miền trước đó để thực hiện bổ sung, sửa đổi, xoá thông tin sử dụng tên miền.

Kết quả thành công, khi tra cứu bạn sẽ nhận được thông tin trả về:

Lưu ý quan trọng:

Trong quá trình sử dụng bạn cần Chủ động kiểm tra, bổ sung các dữ liệu, thông tin tên miền còn thiếu và thực hiện việc cập nhật thông tin mới nếu có thay đổi với Nhà đăng ký, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Điều 44 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông báo thiếu một trong các thông tin của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

b) Không cập nhật khi có thay đổi một trong các thông tin liên hệ của cá nhân, tổ chức sử dụng tên miền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế tới Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực.

c) Mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này. 

Vì vậy, bạn cần có sự quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc đăng ký, sử dụng Tên miền Quốc tế tại Việt Nam.

Bạn có thể xem Video Hướng dẫn thông báo sử dụng tên miền quốc tế ngay tại đây.

Nếu bạn cần thêm thông tin trợ giúp xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi qua số 1900 6806 hoặc để lại bình luận tại bài viết này để được hỗ trợ thêm thông tin.

Trân trọng,

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?