Quản lý Object Storage trên macOS với Cyberduck – Phần 1

Sau khi đăng ký dịch vụ Object Storage, Quý khách cần có một phần mềm ở phía máy tính cá nhân để quản lý các file và bucket. Nếu Quý khách đã biết qua cách quản lý file trên hệ điều hành Windows bằng S3 Browser thì đối với hệ điều hành macOS, chúng tôi giới thiệu tới Quý khách phần mềm Cyberduck.

Đầu tiên, Quý khách cần tải phần mềm Cyberduck tại link sau: https://cyberduck.io/download/

1. Kết nối Object Storage

Sau khi đã tải phần mềm về, Quý khách mở phần mềm lên và thực hiện nhấn vào nút Open Connection như ảnh bên dưới để khởi tạo kết nối tới dịch vụ Object Storage.

object-storage-macos-1

Quý khách cần lưu ý các thông tin ví dụ như bên dưới khi khởi tạo kết nối:

Protocol: Amazon S3

(*) Server: vn1.vdrive.vn

Port: 443

(*) Access Key ID: ABC1XYZ2

(*) Secret Access Key: *****

(*) Các thông tin này sẽ được gửi đến email của Quý khách sau khi Quý khách đăng ký dịch vụ Object Storage hoàn tất.

object-storage-macos-2

Khi đã khai báo đầy đủ thông tin, Quý khách click vào Connect để kết nối tới dịch vụ.

Sau khi kết nối vào dịch vụ của mình, Quý khách có thể tạo bucket, upload file, chỉnh sửa file ngay trên giao diện này.

object-storage-macos-3


2. Tạo bucket mới

Để tạo bucket mới, click chọn Action -> New Folder…

object-storage-macos-4

Đặt tên cho Bucket mới và nhấn Create.

object-storage-macos-5

Sau khi nhấn Create, bucket-2 đã được tạo ra như bên dưới.

object-storage-macos-6

Ngoài việc tạo bucket, Quý khách có thể thực hiện rất nhiều thao tác bên trong mục Action này như Upload hay Download file…

3. Quản lý file và thư mục

3.1. Tạo thư mục

Để tạo thư mục con bên trong bucket, Quý khách nhấn chọn vào bucket cần tạo thư mục sau đó nhấn vào Action -> New Folder…

object-storage-macos-7

Đặt tên cho thư mục và nhấn Create.

object-storage-macos-8

3.2. Upload file lên Object Storage

Quý khách có thể upload file lên Object Storage bằng cách kéo thả trực tiếp từ thư mục trên máy tính vào Cyberduck hoặc chọn Upload bên trong mục Action.

object-storage-macos-9

Bên trên chúng tôi đã giới thiệu đến Quý khách các thao tác cơ bản để quản lý Object Storage trên hệ điều hành macOS bằng phần mềm Cyberduck.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?