Hướng dẫn cấu hình RCLONE backup dịch vụ S3 qua SSH

I. Giới thiệu

Rclone là một chương trình dòng lệnh, mã nguồn mở thay thế cho giao diện quản lý lưu trữ mang đến giải pháp thực sự hữu ích để đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với dịch vụ lưu trữ đám mây. Nó đi kèm với các chức năng như rsync, truyền tệp, mã hóa, lưu cache, union mount, mount.

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn backup dữ liệu từ dịch vụ S3 về SSH Server, chi tiết hướng dẫn các bạn có thểm tham khảo các bước bên dưới

II. Kết nối Rclone với S3

Tiến hành SSH vào Server và thực hiện chạy dòng lệnh sau để tiến hành cài đặt Rclone:

curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Cấu hình kết nối đến S3

1/ Bắt đầu bằng lệnh
rclone config

2/ Chọn n “New remote ” để tạo kết nối mới sau đó đặt tên cho kết nối tuỳ theo ý muốn

3/ Chọn Amazon S3 Compliant Storage tương ứng với Storage> 5

4/ Chọn đơn vị cung cấp S3 Any other S3 compatible provider, ở phiên bản này chọn provider> 31

5/ Nhấn env_auth> 1 để nhập các thông tin access_key và secret_access_key đã được cung cấp của S3.

6/ Chọn region> 1 sau đó nhập endpoint tương ứng của dịch vụ S3 Cloud Storage.

7/ Tùy chọn location_constraint, có thể nhập thông tin hoặc bỏ qua.

8/ Tuỳ chọn phân quyền chọn 1-Owner gets FULL_CONTROL

9/ Trường hợp cần cấu hình chi tiết, bạn có thể chọn default để tiến tục với cấu hình mặc định. Cuối cùng Rclone sẽ show lại các thông tin kết nối đã cấu hình. Nhấn Enter hoặc y để hoàn thành.

III Kết nối Rclone với SSH

1/ Bắt đầu bằng lệnh
rclone config

2/ Chọn n “New remote ” để tạo kết nối mới sau đó đặt tên cho kết nối tuỳ theo ý muốn

3/ Chọn SSH/SFTP tương ứng Storage> 45

4/ Điền các thông tin kết nối SSH Server.

  • host: Địa chỉ IP hoặc domain SSH Server
  • user: Tên tài khoản
  • port: Port kết nối SSH server, nếu bạn để trống thì port mặc định là 22.
  • password: Chọn y Yes, type in my own password để nhập password của mình. Nhập mật khẩu 2 lần để xác nhận mật khẩu là chính xác.

Tại 2 dòng key_pem, key_file, bỏ trống bằng cách Enter.

5/ Trường hợp cần cấu hình chi tiết, bạn có thể chọn default để tiến tục với cấu hình mặc định. Cuối cùng Rclone sẽ show lại các thông tin kết nối đã cấu hình. Nhấn Enter hoặc y để hoàn thành.

IV Backup dữ liệu từ dịch vụ S3

Tiến hành backup dữ liệu từ S3 về SSH Server bằng các tuỳ chọn sau

-Copy dữ liệu từ S3. Ở đây chúng ta copy tất cả các file trong Bucket LClone về SSHServer và đặt trong thư mục /data

-Đồng bộ tất cả dữ liệu từ S3. Ở đây chúng ta đồng bộ tất dữ liệu trên S3 về SSH Server và đặt trong thư mục /data

Chúc các bạn thực hiện thành công!Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?