Hướng dẫn tích hợp Object Storage và WordPress để lưu trữ file

Với dịch vụ Object Storage, Quý khách có thể sử dụng Object Storage như một kho lưu trữ các file tĩnh cho website của mình. Ở bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách lưu trữ các file media từ WordPress lên Object Storage.

Bước 1: Cài plugin Media Cloud lên WordPress

Link tải Plugin: https://wordpress.org/plugins/ilab-media-tools/

340987abe045ca139d8d285c9cc125e733accba4?t=e887a7a7f6cdcb1d0737567396593422
WordPress

Sau khi cài đặt xong, nhấn Active plugin này lên để sử dụng.

Bước 2: Kết nối website WordPress tới Object Storage để lưu trữ media

Truy cập vào mục Settings của plugin để bắt đầu cấu hình kết nối lưu trữ.

eab99ed2638ab1b501ebe91da93835853ee826d1?t=f1df27fe2f661976c95a264d98e68b77

Tại mục Storage Provider trong phần CLOUD PROVIDER, chọn Other S3 Compatible Service và tích vào Setup Wizard.

985f1a44a5c9494c87edb63209915227e928672e?t=33c435b3aca319a1d5b01df8dca771aa
8733ced1637aa0f58d7fc41b02e718706de7eaac?t=257d5dc9253712df6853c0cb23bd69c8

Ở bước số 1, nhấn vào NEXT. Qua tới bước số 2, Quý khách cần điền vào các thông tin mà vHost đã gửi đến Quý khách qua email khi Quý khách đăng ký hoàn tất dịch vụ Object Storage.

237126a89ca1ffc254072640ccaa7f8f63b0fc64?t=03706ededed42dce3c5861549a93bbb2

Đối với BUCKET, Quý khách cần khai báo tên bucket mà Quý khách đã tạo ra để dùng cho lưu trữ media WordPress. Quý khách có thể tham khảo bài viết sau để biết cách tạo bucket: https://howto.nsupport.asia/chuyen-muc/object-storage/

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, tiếp tục nhấn NEXT để plugin kiểm tra kết nối tới Object Storage.

fcbf10a5f3ffbbfaebb3e636687b32dd13afaef0?t=e87d5a27645f36f0c7dbc16d9251d95d

Nhấp vào START TESTS để plugin bắt đầu kiểm tra.

b1071bfe2aaf8a79fbf793adc05228e520642c7b?t=4aba8383ce68311f2f6280ce58879dd7

Sau khi kiểm tra, nếu Quý khách thấy thông báo hiển thị như hình trên có nghĩa là việc kết nối từ website WordPress của Quý khách đến dịch vụ Object Storage hoàn toàn tốt. Quý khách tiếp tục nhấn vào NEXT và tắt wizard này đi.

66f164fbf374a1220a33e2268092aa5327d093e9?t=47914865a8b77ccfa0bcdaaa91c974ad

Vậy là Quý khách đã kết nối tới Object Storage hoàn tất. Từ lúc này trở đi, khi Quý khách upload media lên website WordPress của mình, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Object Storage để lưu trữ. Ví dụ: Khi upload hình ảnh lên Media Library, những hình ảnh có biểu tượng đám mây có nghĩa là đang được lưu trên Object Storage như mô tả bên dưới.

dd5175ed12dac3498367885b9e7420698d2a2ffd?t=0c620663142bfdc288c95aca87fdc84f

Lưu ý: Khi Quý khách thực hiện xoá các file có hình đám mây (lưu trên Object Storage) khỏi WordPress, mặc định trên Object Storage sẽ không xoá các file này để đảm bảo an toàn, tránh việc Quý khách xoá nhầm.
Để xoá file trên Object Storage khi nhấn xoá ở WordPress, Quý khách cần bật cấu hình sau: Vào Settings của Media Cloud -> Tìm đến mục Delete From Storage -> Bật lên và nhấn Save Changes.

6fd1c92b2b7e26432f1b147b74d777ec8624e4d9?t=1791d254429c2a6b2c7c80e9510e4b54

Thông qua bài viết trên, vHost đã hướng dẫn Quý khách tích hợp dịch vụ Object Storage vào website WordPress để tối ưu không gian lưu trữ cho web server chính. Ở bài viết tiếp theo, vHost sẽ hướng dẫn Quý khách kết hợp dịch vụ vHost CDN với dịch vụ Object Storage để làm một mạng lưới phân phối file tĩnh, giúp giảm tải cho web server chính và tối ưu được việc truyền tải hình ảnh đến người dùng.

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại đây: https://howto.nsupport.asia/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?