Kích hoạt bảo mật Two-Factor Authentication

Trong thời đại công nghệ 4.0, chủ động bảo vệ những thông tin cá nhân của mình trên Internet là điều quan trọng nhất đối với mỗi người. Tương tự vậy, tài khoản của Quý khách tại vHost cũng là một tài sản của Quý khách bao gồm các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ, quyền kiểm soát và sử dụng dịch vụ.

Mật khẩu là một phần bảo mật tài khoản tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều công cụ, phần mềm tinh vi có thể quét và đánh cắp được mật khẩu của Quý khách. Từ đó, tính năng bảo mật 2 lớp (Two-Factor Authentication) được phát triển ra để tăng tính xác thực và bảo mật cho tài khoản của Quý khách. Bài viết này sẽ hỗ trợ Quý khách thực hiện kích hoạt bảo mật 2-Factor Authentication trên tài khoản khách hàng tại vHost.

Đầu tiên, Quý khách đăng nhập vào trang https://members.vhost.vn/. Chọn Menu phía tay phải > chọn Security Settings.

Chọn Security Settings

Tiếp theo Quý khách chọn mục Two-Factor Authentication > Chọn Click here to Enable

Chọn Click here to Enable

Quý khách chọn app Google Authenticator hoặc Duo để lấy code xác thực hoặc token (ở đây chúng tôi thực hiện với Google Authenticator) > Chọn Get Started.

Chọn Get Started

Quý khách mở app Google Authenticator hoặc Duo trên điện thoại:

Cách 1: Scan mã QR code được hiển thị để tích hợp vào app Google Authenticator hoặc Duo
Cách 2: Nếu như Quý khách không thể scan, Quý khách có thể thực hiện nhập đoạn mã thủ công tại mục 2 như trong hình sau.

Tiếp đến Quý khách nhập 6-digit code của tài khoản trên Google Authenticator hoặc Duo, sau đó chọn Submit để hoàn tất bước kích hoạt.

Nhập 6-digit code để xác thực

Sau khi tích hợp hoàn tất, Quý khách sẽ được hiển thị Your Backup Code trên màn hình, Quý khách có thể lưu lại đề phòng trường hợp nếu như Quý khách không xác thực được bằng 6-digit code trên Google Authenticator hoặc Duo. Chọn Close.

Lưu lại Backup code

Vậy là Quý khách đã hoàn thành bước kích hoạt bảo mật 2 lớp (Two-Factor Authentication)

Nếu Quý khách có gặp trở ngại gì trong quá trình thực hiện các bước thao tác trên, Quý khách có thể liên hệ 19006806 hoặc gửi yêu cầu về mail support@vhost.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?