Hướng dẫn sử dụng tính năng Backup Jobs trên WHMCS Client Area

1. Giới thiệu

Để đảm bảo hệ thống luôn sẳn sàng, luôn có bản sao dữ liệu khi hệ thống xảy ra lỗi dữ liệu hay lỗi máy chủ. Bạn nên sao lưu dữ liệu trên WHMCS thường xuyên. Sao lưu cơ sở dữ liệu là một công việc rất đơn giản với công cụ sao lưu tích hợp và bạn có thể tự động hóa nó.[1]

2. Hướng dẫn Backup Jobs trên WHMCS Client Area

Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của bạn và chọn dịch vụ bạn muốn backup

whmcs

Bước 2: Bạn Click chọn vào “Backups Jobs” trong Additional Tools

Bước 3: Tick chọn vào “New Job” sau khi chọn New Job sẽ hiện ra bảng chọn Add Backup Job.

Bước 4: Bạn thiết lập các tùy chọn Backup, tại đây bạn sẽ lựa chọn thời gian Backup dữ liệu, ngày Backup và Mode Backup

Start Time: Thời gian bắt đầu Backup – Ví dụ: 07:00

Day of Week: Ngày bạn muốn Backup – Ví dụ: Monday, Tuesday, …

Compression Type: Hình thức nén dữ liệu – Ví dụ: ZSTD (nhanh và hiệu quả)

Backup Mode: Kiểu backup – Ví dụ: Snapshot

Sau khi chọn xong các tùy chọn bạn Click vào “Confirm” để xác nhận Backup jobs

3. Tổng kết

Bài viết trên hướng dẫn bạn Backup Job dữ liệu trên WHMCS Client, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào để lại comment bên dưới .

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết hướng dẫn backup một số dịch vụ tại Đây nhé.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?