Hướng dẫn thực hiện backup trên directadmin.

Backup dữ liệu là công việc quan trọng và bạn cần phải thực hiện việc này thường xuyên, trên Directadmin có công cụ hỗ trợ bạn thực hiện việc này đơn giản và hiệu quả là: Admin Backup/Transfer

Bước 1: Truy cập vào Directadmin với tài khoản Admin.

Bước 2: Thực hiện backup.

Trên trang quản trị của Admin bạn sẽ thấy trình Admin Backup/Transfer

backup

Sau khi truy cập vào đây thì bạn sẽ thấy trình quản lý backup của bạn:

backup

Tại đây một số thông tin bạn cần chú ý:

Who: tại đây bạn chọn nhưng user được backup.

When: bạn có thể lên lịch cho việc backup này hoặc có thể cho backup.

Where:

  • Nơi lưu file backup của bạn, thông thường sẽ nằm trong thư mục /home/admin/admin_backups
  • Bạn cũng có thể thực hiện lưu qua một server khác qua giao thức FTP

What: bạn cần backup những gì trên user này. Bạn hãy chọn đúng mục cần backup để tránh tăng dung lượng cho file backup và server của mình

Sau khi thực hiện cài đặt xong các thông tin ở trên bạn có thể nhấn Submit để bắt đầu chạy backup:

Sau khi backup bạn có thể đợi thông báo tới Message System trên Directadmin của bạn.

Như vậy bạn đã backup thành công dữ liệu trên server của bạn và hãy truy cập vào server để kiểm tra file backup.

Nếu bạn muốn restore lại dữ liệu cho các user được backup bạn có thể thực hiện theo bài viết hướng dẫn sau:

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tại help.directadmin.com

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?