Hướng dẫn nạp quỹ tài khoản (Add Funds)

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện nạp quỹ tài khoản tại trang quản lý dịch vụ tại vHost.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào trang https://members.vhost.vn/ bằng thông tin địa chỉ email và password trước đó.

Bước 1: Chọn mục Billing ở thanh công cụ > chọn Add Funds

Bước 2: Thực hiện nạp quỹ (Add Funds)

Lựa chọn (1) (2) theo nhu cầu sử dụng

(1). Amount to Add: Số tiền nạp quỹ
(2). Payment Method: Phương thức thanh toán

Sau khi lựa chọn xong số tiền nạp quỹ và lựa chọn hình thức thanh toán quý khách click vào Add Funds (3) để tạo hoá đơn.

Bước 3: Thanh toán và hoàn tất nạp quỹ

Sau khi tạo hoá đơn Quý khách sẽ thấy thông tin gồm mã hoá đơngiá trị đơn hàng (số tiền nạp quỹ). Quý khách kiểm tra lại thông tin chính xác và tiến hành thanh toán để hoàn tất việc nạp quỹ.

Sau khi hoàn tất thanh toán bạn tra số tiền mới nạp trong Credit Balance bằng cách click Notifications

Lưu ý: Số tiền nạp quỹ trong Credit Balance không tự động trừ khi hệ thống ra hoá đơn gia hạn dịch vụ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?