Hướng dẫn cấu hình DNS trên Android để chặn quảng cáo YouTube

Giới thiệu

Sẽ thật phiền phức nếu đang nằm thư giản lướt điện thoại xem YouTube mà bị làm phiền bởi các quảng cáo, để chặn quảng cáo Youtube, ta có thể tận dụng cơ chế hoạt động của DNS trên Android.

Cấu hình DNS trên Android

Để thực hiện cấu hình DNS trên Android, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên màn hình điện thoại Android, bạn chọn vào mục Settings -> Connection -> Wi-Fi

Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách các mạng Wi-Fi mà bạn đang sử dụng hoặc trong phạm vi tìm kiếm, bạn double click vào Wi-Fi mà bạn sử dụng rồi chọn Edit.

dns-tren-android-01

Bước 3: Bạn chọn một địa chỉ IP phù hợp từ mạng LAN của bạn và đảm bảo rằng địa chỉ IP mà bạn chọn chưa được sử dụng.

Bước 4: Chọn Advanced Options, ở mục IP Settings bạn thay đổi cấu hình từ DHCP sang Static. Thay đổi DNS cho Windows bằng cách thiết lập DNS 1 và DNS 2.

dns-tren-android-02

Bước 5: Chọn Save để lưu lại cấu hình.

Như vậy bạn đã cập nhật xong DNS chặn quảng cáo trên thiết bị di động Android của mình, từ giờ bạn có thể thoải mái xem YouTube mà không bị quảng cáo làm phiền.

Để thực hiện cấu hình trên Windows, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?