Chuyển nhượng chủ sở hữu tên miền Quốc tế

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để tiến hành chuyển nhượng chủ sở hữu tên miền Quốc tế.

Thông tin tình huống giả lập:
– Tên miền: domainhot.net
– Chủ thể hiện tại: ông Nguyễn Văn An – Email: nguyenvanan@gmail.com
– Chủ thể mới: bà Trần Thị Bích – Email: tranthib@gmail.com

Ví dụ: ông Nguyễn Văn An muốn thay đổi thông tin của ông An sang bà Bích
Các bước thực hiện:

-Khách hàng dùng email nguyenvanan@gmail.com đăng ký tên miền gửi yêu cầu tới nhà cung cấp tên miền để yêu cầu và cung cấp đầy đủ thông tin mới muốn thay đổi.

Thông tin chủ sở hữu mới bao gồm:

  • Họ tên: Trần Thị Bích
  • Email: tranthib@gmail.com
  • Số điện thoại: 0901923456
  • Địa chỉ thường trú: số nhà 25, đường A, Phường B, quận C, thành phố D,Việt Nam.

– Sau khi yêu cầu được tiếp nhận nhà cung cấp tên miền sẽ liên hệ lại qua số điện thoại đăng ký tên miền để xác nhận.

– Khi đã xác nhận việc chuyển nhượng, nhà cung cấp tên miền xử lý thay đổi thông tin sẽ thông báo đến bạn về việc kiểm tra 2 địa chỉ email trên và xác nhận việc thay đổi thông tin một lần nữa.

– Nhà cung cấp tên miền sẽ theo dõi việc thông tin đã được cập nhật mới và thông báo đến bạn khi hoàn tất.

Nếu Quý khách cần thêm hỗ trợ khi muốn thay đổi thông tin chủ sở hữu tên miền xin vui lòng thông báo lại chúng tôi.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?