Cấu hình SSL trên Hosting DirectAdmin

Tổng quan về Let’s Encrypt và DirectAdmin Let’s Encrypt là một tổ chức phát hành chứng chỉ mở, tự động cung cấp chứng chỉ TLS / SSL miễn phí vì lợi ích của công chúng. Dịch vụ được cung cấp bởi Nhóm Nghiên cứu Bảo mật Internet (ISRG). Bạn có […]

Hướng dẫn tạo Package trên DirectAdmin

Tổng quan Package trên DirectAdmin chứa tất cả các tính năng hoặc tài nguyên sử dụng mà bạn thiết lập để gán cho các người dùng khác nhau trên máy chủ. Ví dụ: Bạn có nhiều người dùng (hosting) khác nhau được tạo ra trên máy chủ và bạn cần […]

Hướng dẫn tạo Hosting trên DirectAdmin

Giới thiệu Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tạo Hosting trên DirectAdmin. Để tạo được các gói lưu trữ này yêu cầu bạn cần là một người dùng Reseller, một số nhà cung cấp tại Việt Nam tại Việt Nam cung cấp các […]

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên máy chủ Linux

Giới thiệu SSH (Secure Shell) là một giao thức được mã hóa dùng để quản trị và giao tiếp với các máy chủ. Khi làm việc với máy chủ Linux, bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình trong một phiên kết nối với máy chủ của bạn thông […]

Giới thiệu về dịch vụ Email Relay

Giới thiệu Có thể bạn đã nghe đến thuật ngữ dịch vụ Email Relay, đặc biệt là đối với những bạn đang gặp rắc rối về việc gửi email từ hệ thống email đến các người dùng khác trên Internet như Yahoo, Gmail, Outlook,… và bị từ chối. Thoạt nhìn […]