Hướng dẫn cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu Memcached là một hệ thống bộ nhớ đệm phân tán, nó thường được sử dụng để tăng tốc các trang web hướng cơ sở dữ liệu động bằng cách lưu dữ liệu và đối tượng vào bộ nhớ đệm trong RAM để giảm số lần phải đọc nguồn […]

Warming up địa chỉ IP – Tăng tỉ lệ vào Inbox

Giới thiệu Trong thời buổi hiện đại, công việc trao đổi thông tin qua email là rất nhiều và cũng có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng kênh email để quảng bá các chương trình khuyến mãi và sản phẩm của họ đến người dùng. Tuy nhiên khi sử dụng […]