Hướng dẫn tạo Package trên DirectAdmin

Tổng quan

Package trên DirectAdmin chứa tất cả các tính năng hoặc tài nguyên sử dụng mà bạn thiết lập để gán cho các người dùng khác nhau trên máy chủ.

Ví dụ: Bạn có nhiều người dùng (hosting) khác nhau được tạo ra trên máy chủ và bạn cần giới hạn cấu hình các thông số băng thông sử dụng, dung lượng được phép sử dụng, giới hạn số lượng tên miền, tài khoản email hoặc một số quyền hạn (CGI, SSH,..) cho gói host.

Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn có thể tạo một package trên DirectAdmin.

Cấu hình package trên DirectAdmin

Để thực hiện được việc này, tài khoản của bạn phải có quyền Reseller, bạn có thể kiểm tra tại mục Access Level.

package-tren-directadmin-01

Để khởi tạo một Packages, bạn thực hiện trỏ chuột đến mục Account Manager rồi click chọn Manage User Packages.

package-tren-directadmin-02

Sau đó bạn click chọn Add Packages để tiếp tục, giao diện cấu hình package sẽ tương tự như bên dưới. Ở mục này, chúng tôi sẽ giải thích một số thông số để bạn có thêm thông tin để cấu hình chính xác nhất, các tùy chọn có sẵn để thay đổi như sau:

package-tren-directadmin-03
 • Bandwidth: Giá trị băng thông được gán cho host
 • Disk Space: Dung lượng ổ đĩa được gán cho host
 • Inodes: Số lượng thư mục và files có thể lưu trữ trên host
 • Domain: Số lượng tên miền
 • Sub-Domain: Số lượng tên miền con
 • Email Accounts: Số lượng tài khoản emails
 • Email Forwarders: Số lượng email forward mà người dùng có thể xác định
 • Mailing List: Số lượng danh sách mail mà người dùng có thể tạo
 • Auto Responders: Số lượng email tự động
 • MySQL Databases: Số lượng cơ sở dữ liệu có thể tạo trên host
 • Domain Pointer: Số lượng aliass doman có thể được tạo
 • FTP Account: Số lượng tài khoản FTP có thể tạo trên host
 • CGI Access: Cho phép truy cập sử dụng CGI
 • PHP Access: Cho phép truy cập sử dụng PHP
 • SpamAssassin: Cho phép truy cập sử dụng SpamAssassin
 • Catch-All Email: Cho phép host sử dụng tính năng Catch-All emails
 • SSL Access: Cho phép host có thể sử dụng SSL
 • SSH Access: Cho phép người dùng có thể SSH đến máy chủ với quyền user
 • Cron Jobs: Cho phép người dùng tạo một cron jobs
 • System Info: Cho phép người dùng xem thông tin máy chủ
 • DNS Control: Cho phép truy cập vào cài đặt DNS
 • Suspend At Limit: Bằng cách chọn tùy chọn này, khi người dùng đạt đến giới hạn của từng cấu hình bên trên, tài khoản sẽ tự động bị tạm ngưng (người dùng lẫn dịch vụ trên host không thể truy cập được)
 • Skin: Cài đặt chủ đề cho host
 • Language: Cài đặt ngôn ngữ cho host (mặc định: en)
 • Package Name: Đặt tên cho package trên DirectAdmin

Sau khi cấu hình hoàn tất, ở cuối trang sẽ có nút Save, click chọn Save để lưu trữ lại cấu hình package trên DirectAdmin của bạn. Bây giờ bạn có thể thực hiện tạo một hosting và sử dụng các packages mà bạn đã tạo để áp dụng tài nguyên cho từng gói host. Để tạo một hosting bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để khởi tại một Package trên DirectAdmin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?