Hướng dẫn thêm một Monitor IP Blacklist

Giới thiệu

Dịch vụ Monitoring Services cho phép bạn monitor IP blacklist trên máy chủ của bạn. Điều này khá hữu ích trong việc đảm bảo rằng máy chủ mail của bạn sẽ không bị chặn email từ hệ thống các hệ thống khác.

Với theo dõi blacklist của máy chủ, bạn có thể phản ứng kịp thời bằng cách gửi yêu cầu đến quản trị viên để xóa địa chỉ của bạn khỏi Blacklist trên.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thêm monitor theo dõi blacklist trên máy chủ của bạn thông qua công cụ Monitoring Services.

Thêm một Monitor IP Blacklist

Để thêm một máy chủ vào công cụ Monitoring Service, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào dịch vụ Monitoring Service thông qua tài khoản người dùng của bạn sau đó chọn vào mục Services -> Monitoring Services.

monitor-ip-blacklist-01

Bước 2: Các dịch vụ monitor của bạn sẽ được hiển thị như bên dưới, sau đó bạn click chọn vào Manage để thực hiện cấu hình.

monitor-ip-blacklist-02

Bước 3: Sau khi đã truy cập vào trang quản trị, bạn click chọn vào mục Add Blacklist.

monitor-ip-blacklist-03

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin hostname hoặc địa chỉ IP mà bạn cần Monitor IP Blacklist.

monitor-ip-blacklist-04
  • Monitor Name: Đặt tên cho cấu hình Monitor IP Blacklist trên.
  • Hostname / IP: Nhập thông tin domain name hoặc địa chỉ IP mà bạn cần thực hiện Monitor.
  • Interval: Thời gian mà hệ thống sẽ cho quay lại kiểm tra một lần nữa IP mà bạn đã cấu hình.

Bước 5: Sau khi cấu hình hoàn tất, bạn sẽ thấy được địa chỉ IP của bạn đang được giám sát tại trang quản lý dịch vụ Monitoring Services như sau:

monitor-ip-blacklist-05

Tổng kết

Hầu hết các máy chủ thư và hệ thống lọc thư rác đều sử dụng danh sách chặn thư rác dựa theo IP bị blacklist. Nếu tên miền hoặc địa chỉ IP máy chủ thư của bạn được liệt kê trong danh sách này, email bạn gửi có thể bị từ chối hoặc bị đánh dấu là spam. Do đó việc Monitor IP blacklist là cực kì hữu ích trong việc phát hiện kịp thời và gửi yêu cầu removal từ bên đã blacklist địa chỉ IP của bạn.

Để có thêm thông tin về dịch vụ Monitoring, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn về dịch vụ tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?