Hướng dẫn monitor máy chủ theo port

Giới thiệu

Dịch vụ Monitoring Services cho phép bạn monitor máy chủ theo port (HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP, IMAP, etc.) và sẽ báo lại cho bạn nếu port trên không thể phản hồi từ máy chủ thực hiện giám sát.

Thường có 2 tùy chọn trạng thái trong khi giám sát một dịch vụ đó là UP hoặc là DOWN. Tuy nhiên nếu hệ thống giám sát đã thông báo cho bạn rằng port trên đã bị DOWN thì bạn cần phải kiểm tra các việc sau:

  • Dịch vụ đang chạy trên máy chủ có đang lắng nghe (LISTEN) đúng với port mà bạn đã thêm vào máy chủ hay không?
  • Firewall / Filter từ thiết bị mạng của bạn đã block các request này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thêm monitor máy chủ theo port thông qua công cụ Monitoring Services.

Thêm monitor máy chủ theo port

Để thêm một máy chủ vào công cụ Monitoring Service, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào dịch vụ Monitoring Service thông qua tài khoản người dùng của bạn sau đó chọn vào mục Services -> Monitoring Services.

monitor-may-chu-theo-port-0

Bước 2: Các dịch vụ monitor của bạn sẽ được hiển thị như bên dưới, sau đó bạn click chọn vào Manage để thực hiện cấu hình.

monitor-may-chu-theo-port-1

Bước 3: Sau khi đã truy cập vào trang quản trị, bạn có thể thêm monitor máy chủ theo port theo các bước sau:

  • Để thực hiện giám sát máy chủ theo port, bạn có thể tham khảo các bước sau:

Trước hết nếu máy chủ của bạn đang thực hiện chạy trên một port khác với các ports mặc định (HTTP, SMTP, FTP,…) thì bạn cũng có thể thêm một port cho riêng bạn bằng cách click vào nút Custom Port.

monitor-may-chu-theo-port-2

Sau đó bạn có thể lựa chọn bất kì port nào mà bạn cần thực hiện giám sát

monitor-may-chu-theo-port-3

Rồi chọn Save Changes để lưu lại cấu hình.

Bạn hãy click chọn vào Add Monitor để thực hiện việc cấu hình chính.

monitor-may-chu-theo-port-4

Monitor Type: Bạn hãy chọn là Port.

Monitor Name: Bạn có thể đặt tên cho cấu hình giám sát này, tên này sẽ được thông báo đến cho bạn khi máy chủ gặp sự cố.

Monitoring Network: Lựa chọn nguồn máy chủ sẽ thực hiện giám sát đến máy chủ của bạn.

URL / IP : Nhập domain name hoặc địa chỉ IP của máy chủ.

Port: Bạn có chọn bất kì nào bạn muốn tại mục này (Bao gồm port bạn đã thêm vào tại mục Custom Port).

Interval: Khoảng thời gian mà máy chủ thực hiện kiểm tra lại máy chủ của bạn. Theo như hình ảnh bên dưới thì dịch vụ có thể quay lại để kiểm tra monitor máy chủ theo port mà bạn chỉ định trong khoảng từ 1,2,5,10,.. phút.

Bước 4: Sau khi cấu hình hoàn tất, bạn sẽ thấy được máy chủ của bạn đang được giám sát tại trang quản lý dịch vụ Monitoring Services như sau:

monitor-may-chu-theo-port-5

Tổng kết

Việc tạo một công cụ để monitor máy chủ theo port giúp ích trong việc đảm bảo dịch vụ của bạn chạy xuyên xuốt, theo dõi khả năng xử lý của máy chủ và chất lượng dịch vụ mà bạn đang sử dụng.

Để có thêm thông tin về dịch vụ Monitoring, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn về dịch vụ tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?