Hướng dẫn thay đổi PHP version trên hosting cPanel

Trên hosting sử dụng cPanel luôn luôn hỗ trợ nhiều phiên bản PHP khác nhau.

Tại bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thay đổi PHP version trên hosting sử dụng nền tảng cPanel.

Lưu ý: Bài viết này chỉ thực hiện cho hosting chạy cPanel và đã cài đặt Cloud-linux

Bước 1:

Truy cập vào hosting qua tài khoản của bạn.

Bước 2:

Tìm tới danh mục Software và chọn Sellect PHP Version

Bước 3:

Sau đó trong PHP Selector bạn có thể thực hiện thay đổi PHP version cho riêng hosting của bạn.

Hãy chọn phiên bản PHP mà bạn cần thay đổi sau đó chọn Set as current để thực hiện thay đổi.

Bạn cũng có thể thay đổi một số Extensions mà website của bạn cần ngay tại đây hãy chọn Extensions

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn cần bật hoặc tắt các Extensions nào, vì việc làm này có thể dẫn đến website của bạn bị lỗi

Việc thay đổi Extensions sẽ tự động lưu khi bạn tích chọn hoặc bỏ chọn các Extension này.

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?