Hướng dẫn thêm Subdomain trên cPanel Hosting

Giới thiệu

Tính năng thêm Subdomain trên cPanel Hosting cho phép bạn thực hiện tạo một subdomain trên tài khoản cPanel của bạn. Một subdirectory sẽ được tạo ra cho phép bạn tạo một website cho tên miền phụ của bạn. 

Thêm Subdomain trên cPanel Hosting

Bước 1: Bạn truy cập vào tài khoản cPanel, giao diện truy cập sẽ như hình ảnh đính kèm bên dưới.

them-subdoamin-tren-cpanel-0

Bước 2: Tìm đến thanh quản trị DOMAINS sau đó chọn mục Subdomains

them-subdoamin-tren-cpanel-01

Bước 3: Bạn nhập đầy đủ các thông tin sau

them-subdoamin-tren-cpanel-02

[1] Subdomain: Lựa chọn và nhập giá trị tên tiền tố của subdomain.

[2] Domain: Bạn lựa chọn tên miền mà bạn muốn khởi tạo.

[3] Document Root: Bạn đặt tên cho thư mục quản lý của Subdomain này.

Sau khi đã nhập đầy đủ các thông số trên, nhập Create để hoàn tất việc khởi tạo và bạn sẽ nhận được một thông báo như bên dưới để đảm bảo việc khởi tạo thành công.

them-subdoamin-tren-cpanel-03

Bước 4: Lúc này bạn có thể quản lý được subdomain của mình bằng cách điều hướng website hoặc remove Subdomain khỏi cPanel Hosting của bạn.

them-subdoamin-tren-cpanel-04

Khi bạn thêm một điều hướng bằng cách click vào Manage Redirection, một cấu hình tại mục Redirect trên cPanel Hosting sẽ được khởi tạo.

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để cấu hình thêm subdomain trên cPanel Account của bạn.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ cPanel hoặc các hướng dẫn cấu hình dành cho cPanel User, bạn có thể truy cập tại đây để có thêm thông tin cấu hình.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?