Hướng dẫn Reassign Block Storage cho VM khác trên Proxmox

Bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách mount Block Storage vào VPS.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Reassign Block Storage cho VM.

Giả sử bạn đang sử dụng 2 VM trên Proxmox là VM A và VM B, tuy nhiên VM A không có nhu cầu sử dụng nữa và muốn Reassign Block Storage từ VM A sang VM B.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Reassign Block Storage từ VM A sang VM B.

Các bạn hoàn toàn yên tâm việc Reassign Block Storage sẽ không bị mất dữ liệu được lưu trong Block Storage nhé.

1. Reassign Block Storage từ VM A sang VM B.

Để chứng minh việc Reassign Block Storage này sẽ không mất dữ liệu bên trong Block Storage, mình đã thêm nội dung vào file storage.txt.

Bước 1: Để Reassign BS các bạn phải xóa toàn bộ các bản Snapshot ở VM A và thực hiện Shutdown VM A mới có thể Reassign được nhé.
Bước 2: Thực hiện Reassign:

Click vào Hardware –> chọn Block Storage –> Disk Action –> Reassign Owner –> Chọn VMID bạn muốn Reassign tới –> Reassign Disk

Kiểm tra trên VM B (VMID: 136) xem đã được Reassign chưa:

2. Mount Block Storage Reassign từ VM A sang VM B vào phân vùng trên VM B.

– Tạo phân vùng chứa dữ liệu và xác định vị trí BS Reassign từ VM A sang VM B:
Command:
~# mkdir /data_Reassign
~# lsblk

  1. Tạo phân vùng chứa dữ liệu BS được Reassiggn từ VM A sang VM B
  2. Xác định vị trí BS được Reassign từ VM A sang VM B
  3. Vị trí của BS được Reassign từ VM A sang VM B

Mount BS vào phân vùng và check dữ liệu trong BS:
Command:
~# mount /dev/vdb /data_Reassign/
~# echo “/dev/vdb /data_Reassign ext4 defaults 0 1” >> /etc/fstab
~# df -hT
~# cat /data_Reassign/storage.txt

  1. Mount BS vào phân vùng
  2. Cấu hình mount BS vào file fstab để auto lưu cấu hình mount
  3. Kiểm tra mount thành công chưa
  4. Kiểm tra lại data BS khi được Reassiggn từ VM A sang VM B

Như vậy là đã Reassign Block Storage từ VM A sang VM B thành công.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?