Hướng dẫn mount dịch vụ Block Storage vào VPS

Bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng kí dịch vụ Block Storage.
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn mount Block Storage vào VPS.

1. Format định dạng Block Storage.

Sau khi đăng ký hoàn tất thì hệ thống sẽ tự động add Block Storage vào trong VPS cho các bạn, tuy nhiên để có thể sử dụng các bạn cần mount vào VPS.
Xác định vị trí Block Storageformat định dạng Block Storage
Command: ~# lsblk (xác định tên Block Storage – ở đây Block Storage của mình đang là /dev/vdb).

Command: ~# mkfs.ext4 /dev/vdb (ở đây mình chọn định dạng ext4).
Lưu ý: Khi sử dụng command này có thể mất dữ liệu trong Block Storage.

2. Tạo phân vùng chứa dữ liệu cho Block Storage và mount Block Storage vào phân vùng.

Command: ~# mkdir /data (tạo phân vùng chứa dữ liệu)
Command: ~# mount /dev/vdb /data/ (mount Block Storage vào phân vùng)
Command: ~# df -hT (kiểm tra xem dung lượng và đã mount thành công chưa)

Đã mount thành công và định dạng là ext4.

3. Cấu hình file fstab để reboot không bị mất mount phân vùng.

Để reboot không bị mất mount phân vùng thì các bạn cấu hình lại file fstab.
Command: ~# nano /etc/fstab
Thêm nội dung mount vào file và lưu lại: /dev/vdb /data ext4 defaults 0 1

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn mount Block Storage vào VPS.

Chúc các bạn thành công!

Sau khi mount Block Storage vào VPS, thì làm cách nào để Reassign Block Storage cho VM khác? Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để thực hiện Reassign Block Storage cho VM khác nhé!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?