Hướng dẫn kiểm tra public DNS resolver mà bạn đang sử dụng có hỗ trợ EDNS Client Subnet

Dịch vụ Premium DNS của vHost xác định vị trí của khách hàng dựa theo IP, tuy nhiên IP truy vấn tới server Premium DNS của vHost lại là IP của DNS resolver. Vì vậy kết quả của truy vấn phụ thuộc vào DNS resolver mà khách hàng đang sử dụng.

Nếu người dùng tại Việt Nam sử dụng DNS resolver mặc định của nhà mạng, thì hệ thống Premium DNS sẽ xác định được người dùng đang truy vấn DNS thông qua địa chỉ IP của nhà mạng và sẽ trả lại record cho domain có IP được setup cho location tại Việt Nam.

Còn người dùng sử dụng DNS resolver của nước ngoài như: Cloudflare, Google, OpenDNS, Quad9… thì sao ?

Nếu DNS resolver khách hàng sử dụng không hỗ trợ EDNS (Extension Mechanisms for DNS) thì hệ thống Premium DNS xác định khách hàng này đang truy vấn tới với IP của DNS resolver ( IP nước ngoài) sẽ trả lại IP cho domain được setup cho nước ngoài.

Qua bài hướng dẫn dưới đây vHost sẽ giúp các bạn kiểm tra DNS resolver của mình đang sử dụng có hỗ trợ EDNS hay không.

Với quý khách sử dụng Windows: sử dụng lệnh sau trên cmd

Với quý khách sử dụng MacOS: sử dụng lệnh sau trên terminal

nslookup -q=txt o-o.myaddr.l.google.com

Kết quả trả về khi sử dụng DNS resolver 1.1.1.1 của cloudflare
Chúng ta thấy DNS server đang nhận được request từ IP: 162.158.161.239 – IP của cloudflare, nên không xác định được vị trí chính xác của người dùng.

vHost sử dụng DNS resolver 8.8.8.8 của Google

Chúng ta thấy DNS server nhận thêm range IP của client đang truy vấn là 116.107.48.0/24, nhờ DNS resolver 8.8.8.8 của Google có hỗ trợ EDNS, nên phía DNS server có thể xác định được vị trí của khách hàng dựa theo IP và trả kết quả chính xác tới client.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?