Hướng dẫn Delegate Nameserver và cấu hình Subdomain trên Premium DNS

Tổng quát

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để quản lý và cấu hình subdomain trên Premium DNS mà không cần di chuyển Nameserver cho tên miền chính của mình.

Giả sử bạn đang sử dụng một phiên bản trả phí của Cloudflare cho tên miền chính của mình và bạn muốn sử dụng dịch vụ Premium DNS để thực hiện quản lý các traffics Internet đến website của mình theo kịch bản mà bạn thiết lập. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ Premium DNS làm máy chủ DNS quản lý cho một subdmain mới hoặc một subdmain hiện có này bằng cách thực hiện Delegate Nameserver của một subdomain ra khỏi Cloudflare hoặc bất kì máy chủ DNS khác.

Về mặt cấu hình

Delegate Nameserver cho một subdomain

Theo hướng dẫn bên dưới, chúng tôi sẽ demo cho bạn về việc sử dụng một cặp nameserver trên Cloudflare và cấu hình ủy quyền Nameserver cho một subdomain trên Premium DNS.

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị tên miền của Cloudflare, sau đó chọn tên miền mà bạn cần ủy quyền cho tên miền phụ ra khỏi Cloudflare.

Bước 2: Chọn ứng dụng DNS để truy cập vào trang quản lý zone cho tên miền của bạn.

Bước 3: Tạo NS record cho tên miền phụ (subdomain) của bạn như hình ảnh bên dưới.

subdomain-tren-premium-dns-01

Cấu hình Subdomain trên Premium DNS

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị dịch vụ Premium DNS, truy cập vào phần Manage tên miền của bạn.

subdomain-tren-premium-dns-02

Bước 2: Tạo một record SOA cho tên miền của bạn.

subdomain-tren-premium-dns-03
  • [1] Name: Nhập giá trị subdomain của bạn.
  • [2] Type: Chọn type là SOA
  • [3] Status: Chọn Active để kích hoạt record
  • [4] TTL (Time to live): Thiết lập giá trị thích hợp để DNS resolver biết thời gian lưu truy vấn vào bộ nhớ cache trước khi yêu cầu một truy vấn mới
  • [5] Data: Giá trị NameServer được cung cấp cho bạn (Bạn có thể xem qua hình ảnh cấu hình mẫu bên dưới).
  • [6] Comment (Options): Tạo một comment để note lại thông tin.
subdomain-tren-premium-dns-04

Bước 3: Bấm Save rồi chọn Apply Changes để áp dụng cấu hình

Bước 4: Tạo một NS record cho subdomain của bạn trỏ về cặp nameserver tương ứng.

subdomain-tren-premium-dns-05

Bước 5: Kiểm tra lại các record đã cấu hình cho subdomain trên Premium DNS.

Bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ check DNS, nslookup, dig,.. để kiểm tra lại các record đã cấu hình.

subdomain-tren-premium-dns-06

Cấu hình DNS cho toàn bộ levels subdomains

Bạn có thể thực hiện cấu hình cho toàn bộ subdomain của subdomain đã được ủy quyền trên Premium DNS, trong trường hợp trên chúng tôi thực hiện ủy quyền cho sub.sitelocalhost.com làm subdomain trên Premium DNS. Sau đó chúng tôi có thể thực hiện cấu hình cho các subdomain như postgresql.sub.sitelocalhost.com, acme.ssl.sitelocalhost.com,… như kết quả kiểm tra bên dưới.

Nếu bạn chọn tạo zone lưu trữ riêng biệt cho tên miền phụ cấp thấp hơn, hãy tạo bản ghi NS cho tên miền phụ cấp thấp hơn trong zone được lưu trữ cho tên miền phụ gần với tên miền hơn một cấp. Điều này giúp đảm bảo rằng lưu lượng truy cập được định tuyến chính xác đến tài nguyên của bạn.

  • subdomain1.example.com
  • subdomain2.subdomain1.example.com

Tổng kết

Ở bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để thực hiện cấu hình ủy quyền nameserver cho subdomain của bạn và quản lý các bản ghi DNS cho các subdomain trên Premium DNS. Nếu bạn cần tìm hiểu sâu hơn về dịch vụ Premium DNS, bạn có thể theo dõi thêm về tài liệu chuyên đề này tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?