[Mautic] Hướng dẫn reset password root cho MariaDB và cách truy cập PHPMyAdmin với Bitnami Mautic

Mautic là phần mềm tự động hóa marketing dành cho tất cả mọi người. Nó cho phép các nhà quản lý marketing dễ dàng quản lý các chiến dịch, nuôi dưỡng và thu hút khách hàng tiềm năng thông qua marketing qua email, giám sát phương tiện truyền thông xã hội, xây dựng các trang đích và biểu mẫu động, đồng thời thực hiện các chiến dịch marketing nâng cao.

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tích hợp trong Mautic để người quản trị lưu trữ các thông tin email, thông tin khách hàng,… Trong quá trình sử dụng, người quản trị có thể quên mật khẩu quản lý cơ sở dữ liệu này. Bài viết sẽ hướng dẫn reset lại password root của MariaDB và cách truy cập PHPMyadmin để quản lý cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn.

Cách reset password root cho MariaDB

 1. Password root MariaDB mặc định khi vừa khởi tạo sẽ được lưu ở file bitnami_credentials, nếu bạn chưa thực hiện thay đổi mật khẩu trước đây, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để xem lại password ban đầu:
vi bitnami_credentials

2. Nếu như bạn đã thay đổi password root của MariaDB và đã quên password này, bạn có thể thực hiện các bước sau để đặt lại password mới:

 • Bước 1: Truy cập SSH đến Mautic server.
 • Bước 2: Tạo một file /tmp/mysql-init với nội dung bên dưới (thay NEW_PASSWORD bằng mật khẩu bạn muốn sử dụng):
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('NEW_PASSWORD') WHERE User='root';
FLUSH PRIVILEGES;
 • Bước 3: Stop MariaDB server:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop mariadb
 • Bước 4: Khởi động MariaDB bằng lệnh sau:
sudo /opt/bitnami/mariadb/bin/mysqld_safe --defaults-file=/opt/bitnami/mariadb/conf/my.cnf --init-file=/tmp/mysql-init 2> /dev/null &
 • Bước 5: Restart MariaDB:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart mariadb
 • Bước 6: Xóa init script:
rm /tmp/mysql-init

Vậy là bạn đã đặt lại password cho MariaDB thành công.

Cách truy cập PHPMyAdmin với Mautic Hosting

Bằng cách truy cập PHPMyAdmin, người quản trị có thể quản lý các cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Có hai cách để truy cập PHPMyAdmin và sẽ được giới thiệu sau đây.

Cách 1: Truy cập PHPMyAdmin bằng phần mềm PuTTy

 • Bước 1: Tại mục Session, điền thông tin Host Name (or IP address) Port:

 • Bước 2: Chọn Connection -> SSH -> Tunnels, điền vào các thông tin sau:
  • Source port: 8888
  • Destination: 127.0.0.1:80

 • Bước 3: Nhấn Add để thêm cấu hình trên:

 • Bước 4: Sau đó nhấn Open và login vào VPS để connect tới PHPMyAdmin với đường dẫn sau:
http://127.0.0.1:8888/phpmyadmin/

Cách 2: Truy cập PHPMyAdmin với IP public hoặc domain

 • Bước 1: Mở file /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/phpmyadmin.conf sau đó comment dòng Require local và thêm các dòng sau:
#Require local

Allow from all
Require all granted

 • Bước 2: Restart Apache:
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache

Sau khi restart Apache, bạn đã có thể truy cập PHPMyAdmin thông qua IP public hoặc domain của mình.

mautic phpmyadmin

Tổng kết

PHPMyAdmin là một phần mềm hỗ trợ người quản trị để quản lý các cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn khi không có nhiều kiến thức về các câu lệnh query SQL. Bài hướng dẫn này cũng giúp bạn đặt lại mật khẩu root cho MariaDB khi vô tình quên. Để có thể tìm hiểu thêm các hướng dẫn quản trị Mautic, bạn có thể truy cập tại đường dẫn sau:

Mautic – How to – N Support

Để tham khảo về dịch vụ Mautic Hosting của vHost, bạn có thể truy cập đường dẫn dưới đây:

Dịch vụ Mautic Hosting (vhost.vn)

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?