Hướng dẫn cấu hình YubiKey để xác thực đăng nhập cho Windows Desktop

Giới thiệu

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tích hợp Yubikey cho Windows OS trên máy tính cá nhận của bạn nhầm bảo vệ thông tin đăng nhập vào thiết bị của bạn và thông tin, dữ liệu quan trọng bên trong.

Hệ điều hành Windows cung cấp cho người dùng khá nhiều tùy chọn đăng nhập khác nhau như Local Account, Azure Active Directory, Active Directory,…Microsoft Account, .vv.. tuy nhiên ở bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào việc sử dụng Yubikey cho Windows để truy cập vào Local Account trên thiết bị của bạn.

Cấu hình xác thực hai đăng nhập với YubiKey cho Windows Desktop

Bước 1: Download phần mềm Yubico Login theo đường dẫn bên dưới.

Download Yubico Login cho Windows (64bits)

Download Yubico Login cho Windows (32bits)

Lưu ý: Đăng nhập Yubico cho Windows bảo mật Windows 8.1 và 10 nếu không được quản lý bởi AAD hoặc AD. Trước khi cài đặt phần mềm Yubico Login cho Windows, hãy ghi lại tên người dùng và mật khẩu Windows của bạn. Nếu bạn không có UN / PW, bạn sẽ không thể đăng nhập khi Yubico Login for Windows đã được cài đặt.

Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công, Windows sẽ hỏi bạn về việc Restart lại Computer và lần đăng nhập tiếp theo Windows sẽ yêu cầu bạn nhập lại thông tin username / password.

Tuy nhiên trước khi bạn Restart lại thiết bị, hãy đảm bảo rằng bạn đã note lại thông tin username, password đăng nhập.

Bước 3: Sau khi truy cập thành công, trên công cụ Start, bạn tìm đến phần mềm Login Configuration.

yubikey-cho-windows-deskop-01

Cửa sổ Setup Wizard sẽ hiện lên và bạn chọn Next để bắt đầu thiết lập cấu hình.

yubikey-cho-windows-deskop-02

Bước 4: Chương trình sẽ phát hiện và truy xuất các kết quả mặc định như ở bên dưới, bạn click chọn Next để tiếp tục.

yubikey-cho-windows-deskop-03

Bước 5: Lựa chọn User cho cấu hình này rồi chọn Next để tiếp tục.

yubikey-cho-windows-deskop-04

Bước 6: Trong quá trình setup, chương trình sẽ yêu cầu bạn tháo YubiKey ra và cắm vào lại, thông tin chi tiết bạn có thể xem qua hai hình ảnh bên dưới.

Remove YubiKey ra khỏi thiết bị.

yubikey-cho-windows-deskop-05

Insert YubiKey vào lại thiết bị.

yubikey-cho-windows-deskop-06

Bước 7: Sau khi bạn thực hiện bước trên, chương trình sẽ truy xuất kết quả cấu hình YubiKey cho Windows trước khi chúng thực hiện backup.

yubikey-cho-windows-deskop-07

Bước 8: Chương trình đồng thời sẽ thực hiện backup và gửi cho bạn đoạn Code như hình ảnh bên dưới. Bạn hãy note đoạn code này trên một thiết bị khác và bảo quản cẩn thận.

yubikey-cho-windows-deskop-08

Bước 9: Cuối cùng, bạn hãy chọn Finish để hoàn tất cấu hình, bạn có thể test lại nhanh bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + L trên Keyboard để thực hiện việc kiểm tra đăng nhập.

yubikey-cho-windows-deskop-09

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tích hợp Yubikey cho Windows OS trên máy tính cá nhận của bạn nhầm bảo vệ thông tin đăng nhập vào thiết bị của bạn và thông tin, dữ liệu quan trọng bên trong.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?