Hướng dẫn truy cập vào phpMyAdmin trên Mautic

Trên Mautic có hỗ trợ bạn truy cập vào phpMyAdmin nhưng bạn không thể truy cập trực tiếp được.

Trước khi truy cập bạn cần chuẩn bị phần mềm truy cập SSH bằng Bitvise SSH và trình duyệt Firefox

Bước 1. Login vào VPS Mautic qua phần mềm Bitvise SSH

Cấu hình thông số SSH:

mautic

Cấu hình xong bạn có thể nhấn login.

Bước 2: Thiết lập Socks host trên Firefox

Mở Firefox -> nhập vào trình duyệt about:preferences và nhấn enter -> cửa sổ “General” hiển thị -> kéo xuống dưới cùng thấy phần “Network Settings” như hình bên dưới 

Sau khi cấu hình xong bạn có thể login vào phpMyAdmin với định dạng sau: http://1.2.3.4/phpmyadmin

hãy thay 1.2.3.4 bằng địa chỉ IP của bạn.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?