Hướng dẫn transfer dữ liệu từ Directadmin qua Directadmin

Bạn đang cần thực hiện transfer dữ liệu từ 2 server cùng sử dụng Directadmin, thì trên Directadmin có hỗ trợ bạn việc này và các thực hiện cũng khá là đơn giản, các bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Backup dữ liệu trên server cũ.

Việc đầu tiên bạn cần backup lại dữ liệu trên server cũ để có thể transfer dữ liệu qua server mới.

Bạn có thể thực hiện theo bài hướng dẫn sau:

Bước 2: Chuyển File backup lên server mới.

Sau khi có file backup từ server cũ, bạn hãy chuyển file backup này qua server mới.

Thông thường các file backup bạn nên đặt tại đường dẫn sau trên server mới: /home/admin/admin_backups/

Và đừng quyên set lại quyền cho các file này với lênh sau:

chown admin:admin /home/admin/admin_backups/*

Bước 3: Thực hiện restore lại dữ liệu trên server mới.

Sau khi bạn đã upload file backup lên server mới hãy thực hiện restore lại file backup này.

Bạn có thể xem bài viết hướng dẫn sau để thực hiện việc này:

Lưu ý: do bạn thực hiện restore một file backup từ server khác nên hãy thực hiện chọn restore với IP của server mới như trong hình sau:

Transfer dữ liệu

Hãy tích vào Use the IP from the list, nếu server của bạn có nhiều IP thì cần chọn đúng IP mà bạn muốn gán cho user đang cần restore.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm tại docs của Directadmin

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?