Hướng dẫn thay đổi thông tin tên miền quốc tế

Bạn đang sở hữu một tên miền quốc tế theo thông tin của chính bạn, tuy nhiên trong quá trình sử dụng bạn phát sinh nhiều vấn đề ví dụ như cần thay đổi thông tin tên miền như: email quản lý, địa chỉ hoặc tên công ty…

Hoặc bạn cần chuyển nhượng tên miền cho một cá nhân hay tổ chức khác có nhu cầu mua lại tên miền của bạn, bạn cần thay đổi lại thông tin tên miền theo chủ thể mới. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tự thay đổi thông tin tên miền.

Hướng dẫn xem thông tin tên miền hiện tại:

Để xem thông tin sở hữu hiện tại của tên miền quốc tế bạn có thể tra cứu tại: https://lookup.icann.org/

Các trường hợp cần thay đổi thông tin tên miền

1. Thay đổi email quản lý tên miền
2. Thay đổi thông tin tên người đăng ký tên miền
3. Thay đổi thông tin công ty, địa chỉ
4. Bạn được chuyển nhượng lại tên miền, nhưng chưa kịp thay đổi thông tin quản lý tên miền từ trước đó.
5. Bạn vừa mua lại một tên miền từ một chủ thể khác
Và nhiều trường hợp khác

Quy trình thay đổi thông tin tên miền quốc tế từ tài khoản khách hàng
 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản khách hàng tại mục My Domain
 • Bước 2: Chọn tên miền cần thay đổi thông tin quản lý và chọn Edit Contact Infomation
This image has an empty alt attribute; its file name is image-46.png
 • Bước 3: Tại mục Thông tin liên hệ bạn có thể chọn
  – TH1:Dùng theo thông tin liên hệ sẵn có
  – TH2: Dùng theo thông tin tự điện trong mẫu
  Các trường thông tin bắt buộc cần điền:
  – Tên (Full name)
  – Email
  – Địa chỉ (Address)
  – City: Thành phố
  – State: Quận/huyện
  – Số điện thoại (Phone number)
  – Mã postcode
  – Country: Việt Nam
This image has an empty alt attribute; its file name is image-47.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-48.png
 • Bước 4: Chọn Save change để hoàn tất
 • Bước 5: Sau khi thực hiện thay đổi thông tin bạn sẽ nhận được email thông báo về việc thông tin được thay đổi. Bạn Approve để hoàn tất việc thay đổi thông tin quản lý tên miền.
 • Bước 6: Kiểm tra lại thông tin quản lý tên miền tại: https://lookup.icann.org/ một lần nữa để xác nhận đã chính xác hay chưa.

Nếu trong quá trình thay đổi bạn cần thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?