Hướng dẫn thay đổi IP trên SEO Hosting

Trên SEO Hosting sẽ có rất nhiều IP số lượng IP tùy thuộc vào gói của bạn mua tại nhà cung cấp, nhưng thông thường khi tạo các account ra thì các website sẽ không tự động add từng IP khác nhau vì vậy tại bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc thay đổi IP cho thằng account trên SEO Hosting của bạn.

1. Truy cập đến SEO Hosting bằng WHM.

Để truy cập vao WHM bạn cần truy cập qua link: https://doman.com:2087 (đây là ví dụ vì vậy bạn cần nhập đúng domain của mình)

Hãy login bằng user và password mà bạn được cung cấp khi đăng ký dịch vụ.

2. Thực hiện thay đổi IP.

Tại WHM bạn hãy tìm đến Plugin IP Manager:

Ssau khi truy cập vào plugin này bạn sẽ thấy các account của mình:

Hãy chọn account bạn muốn đổi và nhấn change

seo hosting

Tiếp đó sẽ chọn IP trong list IP bạn được nhà cung cấp add cho SEO hosting của mình:

Như vậy bạn đã thực hiện thay đổi IP cho domain trên account của bạn.

Bạn có thể xem nhiều bài hướng dẫn khác trên cPanel tại đây.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?