Hướng dẫn tạo Database trên hosting Directadmin

Trên hosting Directadmin có một trình quản lý database của bạn: MySQL Management

Sau khi truy cập vào bạn có thể thấy như sau:

Nhấn Create new Database để thực hiện tạo mới database.

Hãy điền thông tin cho Database và user quản lý database của bạn.

Lưu ý: số lượng database của bạn được tạo trên hosting sẽ tùy thuộc vào gói hosting của bạn được cung cấp.

Sau đó nhấn Create để tạo Database và bạn sẽ nhận được thông tin như sau:

Như vậy bạn đã tạo database thành công.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?