Hướng dẫn reset password root trên CentOS 6

Bài viết này sẽ hướng đãn các bạn cách reset lại password root bằng noVNC khi các bạn quên password root và thông thể login vào VPS của mình.

Bước 1: Truy cập vào VPS cần reset password qua noVNC

Các bạn có thể xem hướng dẫn truy cập vào noVNC tại đây

Bước 2: Thực hiện truy cập vào single mode

Hãy làm lần lượt theo các hình sau để vào single mode.

Sau khi reset và VPS sẽ boot lại từ đầu như hình bên dưới

Sau đó ấn một màn hình mới hiện ra như sau:


Lưu ý: bạn cần bấm nhanh vì tại đây chỉ sau 3s hệ thống sẽ tự boot vào kernel và bạn cần phải thực hiện lại từ đầu

Chọn dòng thứ 2 rồi tiếp tục ấn e

Sau đó thêm số 1 vào cuối dòng rồi enter

Sau khi enter sẽ quay lại màn hình cũ:

tại đây ấn phìm để vào Single mode với quyền root.

bắt đầu thay đổi password root với lệnh sau:

passwd root

sau khi thực hiện sau xong thực hiện lệnh reboot để khởi động lại VPS để lưu việc thay đổi password:

reboot (lệnh reset lại VPS)

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?