Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

PostgreSQL hoặc Postgres là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở với nhiều tính năng nâng cao cho phép bạn xây dựng các môi trường có khả năng chịu lỗi hoặc các ứng dụng phức tạp.

PostgreSQL có sẵn trong tất cả các phiên bản Ubuntu. Tuy nhiên, Ubuntu “snapshot” một phiên bản PostgreSQL cụ thể sau đó được hỗ trợ trong suốt vòng đời của phiên bản Ubuntu đó. Các phiên bản khác của PostgreSQL có sẵn thông qua kho lưu trữ apt của PostgreSQL.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Cài đặt PostgreSQL

Tại thời điểm viết bài viết hướng dẫn này, phiên bản PostgreSQL mới nhất hiện có từ kho lưu trữ chính thức của Ubuntu 20.04 là phiên bản PostgreSQL 12.5.

Để cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04, bạn chạy câu lênh bên dưới trên người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

sudo apt update
apt install postgresql postgresql-contrib postgresql-client

Sau khi cài đặt hoàn tất, dịch vụ PostgreSQL sẽ tự động khởi chạy, để kiểm tra trạng thái của dịch vụ PostgreSQL trên Ubuntu 20.04, bạn sử dụng câu lệnh sau

sudo systemctl status postgresql
postgresql-tren-ubuntu-2004-01

Để kiểm tra phiên bản của PostgreSQL, bạn hãy sử dụng câu lệnh sau:

sudo -u postgres psql -c "SELECT version();"
postgresql-tren-ubuntu-2004-02

Một cách khác để kiểm tra là sử dụng câu lệnh sau

postgres -V

Trong trường hợp không tìm thấy lệnh postgres, bạn có thể cần tìm thư mục bin/postgres của dịch vụ PostgreSQL với câu lệnh sau

locate bin/postgres
postgresql-tren-ubuntu-2004-03

Với đường dẫn trực tiếp đến dịch vụ postgres, bạn có thể gọi câu lệnh bằng tùy chọn -V như minh họa ở dưới:

/usr/lib/postgresql/12/bin/postgres -V
postgresql-tren-ubuntu-2004-04

Cấu hình PostgreSQL

Theo mặc định, máy chủ PostgreSQL chỉ lắng nghe trên cổng localhost (127.0.0.1). Để cho phép truy cập remote vào máy chủ PostgreSQL của bạn, hãy mở tệp cấu hình vi /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf và thêm cấu hình sau:

listen_addresses = '*'
postgresql-tren-ubuntu-2004-05

Lưu lại tệp cấu hình và khởi động lại dịch vụ PostgreSQL.

Để thực hiện kết nối từ Client đến Server, bạn có thể chạy lệnh sau:

psql -h postgre-server-ip -U postgre-user

Giả sử bạn đang sử dụng UFW để quản lý firewall cho máy chủ Ubuntu 20.04 mình và bạn muốn cho phép remote từ IP con 192.168.1.100, bạn có thể tham khảo chạy lệnh sau:

sudo ufw allow proto tcp from 192.168.1.100 to any port 5432

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 20.04. Bạn có thể truy cập vào tài liệu chính thức của PostgreSQL để biết thêm thông tin về chủ đề này.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?