Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Node.js là một môi trường thời gian chạy JavaScript đa nền tảng được xây dựng trên JavaScript của Chrome, được thiết kế để thực thi mã JavaScript ở phía máy chủ.

NodeJS thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng back-end, nhưng nó cũng phổ biến như một giải pháp full-stack và front-end. npm là trình quản lý gói mặc định cho Node.js và cơ quan đăng ký phần mềm lớn nhất thế giới.

Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04

NodeSource là một công ty tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ Node cấp doanh nghiệp. Nó duy trì một kho lưu trữ APT chứa nhiều phiên bản Node.js. Sử dụng kho lưu trữ này nếu ứng dụng của bạn yêu cầu một phiên bản cụ thể của Node.js.

Tại thời điểm viết bài, kho lưu trữ NodeSource cung cấp các phiên bản sau:

  • Node.js v15.x
  • Node.js v14.x – The latest stable version.
  • Node.js v13.x
  • Node.js v12.x – The latest LTS version.
  • Node.js v10.x – The previous LTS version.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cài đặt NodeJS phiên bản 14.x. Để cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04, bạn hãy chạy câu lệnh sau

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -

Tập lệnh sẽ thêm NodeSource signing key vào hệ thống của bạn, tạo tệp kho lưu trữ apt, cài đặt tất cả các gói cần thiết và làm mới bộ đệm apt.

sudo apt-get install -y nodejs

Xác minh rằng Node.js và npm đã được cài đặt thành công bằng cách xuất ra các phiên bản của chúng:

node --version
npm --version
nodejs-tren-ubuntu-2004-01

Để có thể biên dịch các phần bổ trợ gốc từ npm, bạn cần cài đặt các công cụ phát triển theo câu lệnh bên dưới:

sudo apt-get install build-essential gcc g++ make

Tổng kết

Ở bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt NodeJS trên Ubuntu 20.04. Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?