Hướng dẫn cài đặt Nginx proxy Apache trên Directadmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt Nginx làm reverse proxy cho Apache.

Tại sao cần làm việc này?

Trước đó chúng ta hay có câu hổi Apache tốt hay Nginx tốt hơn, thì mỗi webserver đều có một ưu điểm riêng, đối với Apache thì khả năng xử lý mạnh mẽ, đối với Nginx thì có tốc độ vượt trội đặc biệt với các file tĩnh.

Cho dù hiện tại chúng ta có thể hoàn toàn thay thế Nginx cho Apache nhưng vì một số lý do bạn cần sử dụng Apache nhưng vẫn muốn sử dụng Nginx thì việc sử dụng Nginx proxy Apache sẽ giúp bạn giải quyết được nhu cầu tăng tốc website của bạn.

Lúc này, Nginx đóng vai trò làm front end xử lý các file tĩnh, còn Apache làm back end xử lý dynamic content.

Thực hiện cài đặt Nginx proxy Apache trên Directadmin.

Bạn hãy truy cập vào VPS với tài khoản root và thực hiện chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

Hãy đợi khoảng 10 đến 20 phút để việc cài đặt này hoàn tất.

Khi hoàn tất hãy kiểm tra lại website của bạn đang chạy trên nền tảng nginx_apache chưa?

Nginx proxy apache

Nếu server của bạn chuyển qua Nginx thì bạn đã cài đăt thành công.

Để chắc hơn bạn nên kiểm tra trong server với lệnh

netstat -nltp

Hãy kiểm tra xem Nginx và Apache có đang cùng chạy trên server của bạn không?

Như vậy bạn đã cài đặt hoàn tất Nginx proxy Apache

Chúc bạn thành công.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn cho Directadmin tại đây, hoặc bạn có thể tham khảo thêm trong help.directadmin.com

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?