Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

MongoDB là một cơ sở dữ liệu tài liệu mã nguồn mở và miễn phí. Trong MongoDB, dữ liệu được lưu trữ trong các tài liệu giống JSON, linh hoạt và được phân loại là chương trình cơ sở dữ liệu NoSQL. MongoDB chỉ hỗ trợ các bản phiên bản Ubuntu LTS trên kiến trúc x86-64.

MongoDB không hỗ trợ trên Windows Subsystem dành cho Linux (WSL).

Trong bài viết hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04

Bước 1: Trên máy chủ Ubuntu 20.04, bạn hãy import MongoDB public GPG key.

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add -

Thao tác sẽ phản hồi bằng một OK.

mongodb-tren-ubuntu-2004-01

Tại thời điểm viết bài này, phiên bản mới nhất của MongoDB là phiên bản 4.4. Để cài đặt phiên bản khác, hãy thay thế 4.4 bằng phiên bản ưa thích của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn nhận được lỗi cho biết rằng gnupg chưa được cài đặt, bạn có thể cài đặt gnupg bằng cách chạy câu lệnh sau:

apt install gnupg

Bước 2: Tạo tệp danh sách /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list cho phiên bản Ubuntu của bạn bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

Bước 3: Reload lại packages và tiến hành cài đặt MongoDB

sudo apt update 
sudo apt-get install -y mongodb-org

Bước 4: Bạn có thể cho khởi chạy dịch vụ MongoDB trên Ubuntu 20.04 bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

systemctl daemon-reload
systemctl start mongod
systemctl enable mongod
mongodb-tren-ubuntu-2004-02

Bước 5: Bạn có thể chạy mongo shell mà không cần bất kỳ tùy chọn dòng lệnh nào để kết nối với mongod đang chạy trên localhost của bạn với cổng mặc định 27017:

mongo 
mongodb-tren-ubuntu-2004-03

Sau khi cài dặt thành công MongoDB trê Ubuntu 20.04, thư mục lưu trữ dữ liệu sẽ nằm ở đường dẫn /var/lib/mongodb và thư mục ghi nhật ký log sẽ nằm ở /var/log/mongodb.

MongoDB bao gồm một tệp cấu hình /etc/mongod.conf. Nếu bạn thay đổi tệp cấu hình trong khi MongoDB đang chạy, bạn phải khởi động lại dịch vụ MongoDB để các thay đổi có hiệu lực với câu lệnh sau:

service mongod restart 

Tổng kết

Ở bài viết hướng dẫn trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?