Hướng dẫn kiểm tra Log Service trên Directadmin

Việc xem log là việc cần thiết khi các service hoặc server của bạn bị lỗi.

Trên Directadmin hỗ trợ bạn một công cụ có thể show được log trên server của bạn một cách nhanh chóng và đơn giản.

Bài viết này chỉ áp dụng cho người quản trị với quyền Admin.

Bước 1: Truy cập vào Directadmin.

Bạn hãy truy cập vào Directadmin của mình với tài khoản admin.

Bước 2: Thực hiện xem Log service

Trên control cpanel của directadmin thì bạn cần tìm tới Admin Tools -> Log Viewer

log service

Khi bạn truy cập vào thì cần chú ý một số option sau:

Log File: Trên đây sẽ là các file log service đang chạy trên server của bạn.

Number of lines from the end: show ra số dòng mà bạn muốn.

Output Type: bạn có thể lựa chọn cách thức show log ra ngoai màn hình.

  • TexArea Below: show ra trực tiếp tại trang này.
  • Raw file: sẽ thực hiện show ra một file html và chuyển hướng ra cho bạn tới một đường link khác đã được xuất log service mà bạn đã chọn.

Grep: tìm kiếm các từ khóa mà bạn muốn để show ra.

Sau khi chọn xong thì hãy nhấn Show Log để có thể xuất Log service ra màn hình.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?