Hướng dẫn kết nối từ Google Studio đến MySQL

Google Studio là công cụ quản lý dữ liệu từ traffic website, youtobe, MySQL.

Để hiểu rõ hơn về Google Studio thì các bạn có thể tham khảo tại đây

Để kết nối từ Google Studio đến MySQL của bạn trên Directadmin bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Google Studio 

Sau khi truy cập vào Google Studio thì bạn hãy tìm đến MySQL:

Bước 2: Kết nối đến MySQL của bạn.

Trước khi kết nối đến MySQL hãy đảm bảo rằng MySQL của bạn đã được enable remote MySQL, bạn có thể tham khảo tại đây.

Sau khi truy cập vào sẽ có phương thức kết nối cho bạn lựa chọn:

1, Kết nối qua địa chỉ IP

2, Kết nối qua URL JDBC:

Ở đây 3306 là port mặc định của MySQL, nếu bạn đã thay đổi port này thì điền đúng port trên server của bạn.

Sau khi kết nối thành công các table của bạn sẽ được show ra ở bên cạnh

Như vậy bạn đã thực hiện kết nối từ Google Studio đên MySQL của bạn thành công.

Lưu ý: Do IP của Google rất nhiều nên việc cho phép remote tới MySQL của bạn thì cần phải add IP của google vào firewall của bạn để có thể kết nối đến MySQL của bạn.

IP của Google Studio:

64.18.0.0/20

64.233.160.0/19

66.102.0.0/20

66.249.80.0/20

72.14.192.0/18

74.125.0.0/16

108.177.8.0/21

173.194.0.0/16

207.126.144.0/20

209.85.128.0/17

216.58.192.0/19

216.239.32.0/19

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?