Hướng dẫn sử dụng kết nối FTP qua FileZilla

FileZilla (tên gọi đầy đủ FileZilla Client) là một phần mềm mã nguồn mở đa tính năng dùng để kết nối với tài khoản FTP. Phần mềm này được sử dụng trên các hệ điều hành Windows, Linux và Mac OS X. Nó hỗ trợ các giao thức truyền tin FTP, SFTP và FTPS.

Bước 1: Download và cài đặt Filezilla

Bạn có thể Download Filezilla tại đây.

Sau khi download về và cài đặt.

FTP
Filezilla

Như vậy bạn đã hoàn tất cài đặt.

Bước 2: Truy cập FTP qua FileZilla

Bạn hãy mở FileZilla mới cài đặt xong lên

Tại đây bạn hãy điền các thông tin sau:

Host: Địa chỉ server mà bạn đang muốn kết nối tới, có thể điền domain hoặc địa chỉ IP

Username: Thông tin tài khoản FTP trên server bạn kết nối tới.

Password: Thông tin password của user FTP.

Port: port mặc định của FTP sẽ là 21.

Sau khi nhập thông tin xong bạn có thể nhấn Quickconnect để kết nối.

Sau khi kết nối tới bạn sẽ nhận thấy như sau:

Cột bên tay phải là các thư mục mà user FTP của bạn có quyền được truy cập vào thao tác trên đó.

Cột bên tay trái là thư mục trên PC của bạn.

Như vậy bạn đã kết nối thành công đến server của mình qua FTP.

Chúc bạn thành công

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?