Hướng dẫn sử dụng Softaculous để backup và restore website lên Dropbox

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Backup trang web của bạn vào Dropbox và Restore trên Softaculous.

1. Tạo Backup Website lên Dropbox

1/ Tại trang Softaculous -> Edit Settings -> Click on Add Backup Location.

2/ Ở đây chọn giao thức là Dropbox và nhập tên cho bản backup.

3/ Chọn vào nút Authorize để nhập thông tin tài khoản của Dropbox của bạn cho Softaculous. Sau đó bạn sẽ được chuyển hướng đến một loạt các bước cấp phép Dropbox như trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

4/ Ở đây bạn nhập chi tiết đăng nhập tài khoản Dropbox của bạn vào, hoặc bạn có thể sử dụng tài khoản google và tài khoản apple để đăng nhập vào:

5/ Tiếp theo, bạn sẽ được nhắc cho phép (hoặc từ chối) quyền truy cập vào Softaculous Auto Installer trong tài khoản Dropbox của bạn

6/ Khi bạn nhấp vào  Allow , bạn sẽ được cung cấp một mã mà bạn phải sao chép và dán vào  trường Mã xác thực  của Biểu mẫu thêm vị trí sao lưu

Sau đó bạn copy mã xác thực rồi nhập vào phần Auth code

7/ Backup Location (Optional) : Nếu bạn muốn đặt một thư mục riêng cho các bản sao lưu của mình bên trong thư mục Ứng dụng Softaculous, bạn có thể chỉ định tương tự ở đây, ví dụ: /wordpress. Nếu để trống, các bản sao lưu sẽ được lưu trữ trong thư mục Ứng dụng Softaculous.

8/ Nhấp vào  nút Add Backup Location để thêm vị trí trong Softaculous.

2. Tạo backup Job thủ công

Sau khi backup đã thực hiện hoàn tất, bây giờ là bước chọn website cho phép backup lên Dropbox. Bạn chọn vào biểu tượng như hình bên dưới với website cần backup, ở đây website được đặt tên là nai.

Tiếp theo bạn làm như sau để lựa chọn backup và dữ liệu được backup:

 • Backup Location: Chọn tên backup mà bạn đã tạo
 • Sau đó bạn kéo xuống dưới và chọn vào Backup Installation để bắt đầu quá trình backup.
 • Bạn đợi quá trình backup hoàn tất trong vài phút.
 • Sau khi tiến trình backup hoàn tất, bạn hãy mở Dropbox với tài khoản mail đã thiết lập ban đầu. Bạn vào thư mục bạn chọn để file backup vào thì bạn sẽ thấy một file backup , nếu bạn để thư mục backup mặc đinh thì bạn sẽ thấy thư mục có tên là Softaculous Auto Installer kèm trong đó là file được backup.

3. Tạo backup Job tự động

Khi bạn tạo backup thủ công ở trên xong thì phần này sẽ hướng dẫn bạn tạo backup tự động theo thời gian bạn set(ngày, tuần, tháng ) bao nhiêu bản backup trong (ngày, tuần, tháng).

 • Bạn có thể chọn thêm số lần backup trong 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng có bao nhiêu bản backup thì bạn vào phần
 • Sau đó bạn chọn vào phần edit của bản backup mà bạn muốn chọn để backup theo ngày tuần và tháng
 • Khi bạn vào phần edit xong thì bạn kéo xuống phần automated backups để chọn backup mỗi ngày tuần tháng 1 lần, và phần backup rotation là bao nhiêu bản backup.
 • Khi bạn edit xong thì bạn kéo xuống cuối Save Installation Details lại để lưu cấu hình.

4. Restore bản Backup trên Softaculous

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khôi phục Restore lại website từ các file đã backup thông qua Softaculous.

 • Nhấp vào liên kết Sao lưu và Khôi phục để đi đến trang khôi phục

Để khôi phục bản sao lưu

 • Chỉ cần nhấp vào bản sao lưu mà bạn muốn khôi phục như ảnh bên dưới.
 • Nhấp vào nút khôi phục cài đặt “Restore Installation” để khôi phục bản sao lưu.
 • Quá trình Restore đang được bắt đầu.
 • Sau khi Restore hoàn tất , bạn sẽ nhận được thông báo sau. Khi bạn nhận được thông báo thành công thì bạn đã khôi phục lại bản về bản backup.

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?