Hướng dẫn sử dụng CBPolicyD để thực hiện limit sending trên Zimbra

CBPolicyD là gì?

CBPolicyD là một plugin dành cho Zimbra được dùng để có thể quản lý máy chủ email server Zimbra theo các chính sách nhằm chặn mail spam, giới hạn email gửi nhận trên từng và nhiều tính năng khác.

Tại bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu bạn cách cấu hình CBPolicyD nhằm limit số lượng email gửi ra trong 1 giờ của một user.

Cách cấu hình CBPolicyD limit sending user.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?