Hướng dẫn chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam

1. Các khái niệm

 • Transfer tên miền: là chuyển tên miền từ 1 nhà quản lý này sang 1 nhà quản lý khác
 • EPP Code ( Auth Code hay mã EPP) là mã xác thực tên miền. Khi người dùng muốn transfer tên miền thì đây chính là mã để hệ thống xác nhận việc transfer của bạn là hợp lệ. Mỗi một tên miền sẽ có 1 EPP code riêng

2. Điều kiện cần để transfer tên miền .vn về nhà quản lý mới

 • Theo quy định của VNNIC, tên miền được phép transfer là tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày (trước khi hết hạn) và trên 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới
  Bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn của tên miền tại đây: whois.vn
 • Tên miền đã được unlock (mở tính năng được phép transfer)
 • Bạn cung cấp cho nhà cung cấp mới EPP code (mã transfer)

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho các tên miền .vn thông thường, không áp dụng cho các tên miền bảo vệ

3. Chi phí

 • Phí transfer tên miền .vn: Miễn phí
 • Đồng nghĩa với việc chuyển tên miền tới nhà quản lý mới, bạn sẽ cần thanh toán thêm chi phí gia hạn 1 năm
 • Kết quả của việc chuyển tên miền hoàn tất, tên miền của bạn sẽ được cộng thêm thời gian 1 năm sử dụng

Chi phí = Phí transfer tên miền + Phí gia hạn tên miền 01 năm

4. Bản khai chuyển đổi (lấy bản khai từ nhà cung cấp tên miền)

 • Dành cho cá nhân
 • Dành cho tổ chức

5. Các lưu ý quan trọng trong quá trình transfer tên miền về nhà quản lý mới

 • Trong thời gian transfer bạn không thể thay đổi thông tin namserver (DNS) của tên miền
 • Trong thời gian transfer bạn không thể thay đổi thông tin hoặc chuyển nhượng tên miền
 • Nếu tên miền bị hết hạn trong thời gian transfer, bạn cần gia hạn tên miền lại ngay, sau đó bắt đầu quá trình transfer lại từ đầu
 • Thời gian hoàn tất việc transfer tên miền .vn về nhà quản lý mới: từ 5 đến 7 ngày. (Tính từ thời điểm bạn hoàn tất thanh toán và các thủ tục liên quan)

Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ lại chúng tôi.

Xem thêm:
Vòng đời của tên miền .vn tại đây

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?