Hướng dẫn cập nhật DNS trên Windows

DNS là một máy chủ dùng để thực hiện phân giải tên miền, nghĩa là máy chủ DNS sẽ thực hiện dịch một tên miền thành một địa chỉ IP mà tên miền này đang được gán.

Vì vậy trên mỗi một máy client hoặc server đều phải thực hiện gán DNS để có thể phân giải được tên miền, khiến cho việc truy cập đến các địa chỉ server được dễ dàng hơn.

Tại bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thay đổi DNS trên Windows với máy chủ DNS được trỏ tới sẽ là của Google có địa chỉ IP: 8.8.8.88.8.4.4

Bước 1:

Tại giao diện trên máy tính bạn click vào biểu tượng kết nối mạng tại thanh Taskbar rồi chọn Open Netwokr & Internet settings

Bước 2:

Sau đó hiển thị giao diện Network status tại Windows Settings. Bạn kéo xuống dưới click vào mục Ethernet và chọn Network and Sharing Center

Bước 3:

Sau giao diện Network and Sharing Center hiện ra. Tại đây bạn tiếp tục click đúp vào tên mạng đang kết nối trên Windows.

Lúc này hiển thị giao diện mới, bạn nhấn tiếp vào mục Properties.

Bước 4:

Hiển thị giao diện mới, người dùng nhấn vào Internet protocol Version 4(TCP/IPv4)

Thực hiện click dup để bắt đầu thực hiện cập nhật DNS.

Đầu tiên hãy trọn vào option Use the follwoing DNS server addresse

Sau đó nhận OK để lưu.

Như vậy bạn đã cập nhật xong DNS trên Windows của mình.

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?