Hướng dẫn cài PowerEdge RAID Controller (PERC) trên Linux

I. Giới thiệu PowerEdge RAID Controller (PERC).

PERCCLI (PowerEdge RAID Controller command line interface) được ra đời để quản lý RAID Controller. Được hỗ trợ trên các máy chủ sử dụng OS Windows, Linux hoặc ESXi.

PERCCLI cho phép quản lý và cấu hình hệ thống RAID, tạo và quản lý nhiều nhóm ổ cứng, kiểm soát và giám sát hệ thống RAID. Bảo vệ dữ liệu của mình, có thể xây dựng lại ổ cứng bị lỗi, trích xuất log để kiểm tra và hạn chế các lỗi có thể xảy ra.

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt PERCCLI lên Linux, ngoài ra PERCCLI còn hỗ trợ trên Windows và Vmware ESXi các bạn có thể tham khảo link sau.

II. Cài đặt PowerEdge RAID Controller (PERC).

Các bạn có thể download PERCCLI từ trang chủ của DELL. Có thể lọc theo chủ đề SAS RAID hoặc sử dụng keyword PERCCLI.

Đối với OS Linux thuộc Redhat|CentOS|Almalinux|Rocky.

Cài đặt gói percli RPM, chạy lệnh sau để cài đặt.
rpm -ivh perccli-007.1910.0000.0000-1.noarch.rpm

hoặc upgrade percli RPM

rpm -Uvh perccli-007.1910.0000.0000-1.noarch.rpm

Đối với OS Linux thuộc Debian|Ubuntu.

Cài đặt gói percli DPKG, chạy lệnh sau để cài đặt.

dpkg -i perccli_007.1910.0000.0000_all.deb

Xác minh các gói đã được cài đặt thành công.

dpkg -l | grep -i perccli

Sau khi cài đặt PERC hoàn tất, tiến hành chạy lệnh sau với quyền root.

/opt/MegaRAID/perccli/perccli64

Những dòng lệnh cơ bản của PERC các bạn có thể thảm khảo bài viết sau từ tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?