Hướng dẫn cài đặt GCC (build-essential) trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

GNU Compiler Collection (GCC) là một tập hợp các trình biên dịch và thư viện cho các ngôn ngữ lập trình C, C ++, Objective-C, Fortran, Ada, Go và rất nhiều dự án mã nguồn mở, bao gồm hạt nhân (kernel) của Linux và các công cụ GNU được biên dịch bằng GCC.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04

Các kho lưu trữ mặc định của Ubuntu chứa một gói meta có tên là “build-essential” bao gồm bộ sưu tập trình biên dịch GNU, trình gỡ lỗi GNU, các thư viện phát triển khác và các công cụ cần thiết để biên dịch phần mềm. Ngoài ra, kho lưu trữ repository của Ubuntu 20.04 cung cấp mặc định cho người dùng phiên bản GCC 9.3.0.

Để cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04, bạn hãy sử dụng câu lệnh bên dưới với người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

sudo apt update
sudo apt install build-essential

Lệnh trên sẽ thực hiện cài đặt rất nhiều gói, bao gồm gcc, g ++ và make.

Bạn có thể kiểm tra xem trình biên dịch GCC đã được cài đặt thành công hay không bằng cách chạy lệnh sau để in phiên bản GCC

gcc-tren-ubuntu-2004-01

Cài đặt đa phiên bản GCC trên Ubuntu 20.04

Ở mục này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về cách cài đặt và sử dụng nhiều phiên bản GCC trên Ubuntu 20.04.

Các phiên bản mới hơn của trình biên dịch GCC bao gồm các chức năng mới và cải tiến tối ưu hóa.

Để cài đặt đa phiên bản GCC trên Ubuntu 20.04, bạn hãy sử dụng câu lệnh sau với người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

apt install gcc-8 g++-8 gcc-9 g++-9 gcc-10 g++-10

Sau đó chúng tôi sẽ thực hiện cấu hình mức độ ưu tiên và cho phép lựa chọn các phiên bản GCC đã cài đặt trên máy chủ Ubuntu 20.04 bằng cách sử dụng các câu lệnh sau.

# GCC ver 10
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-10 100 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-10 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-10
# GCC ver 9
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-9 90 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-9 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-9
# GCC ver 8
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-8 80 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-8 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-8

Phiên bản mặc định là phiên bản có mức độ ưu tiên cao nhất trong câu lệnh trên sẽ là phiên bản gcc 10. Bạn có thể thay đổi từng phiên bản bằng cách sử dụng lệnh sau:

update-alternatives --config gcc

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các phiên bản GCC đã cài đặt trên hệ thống Ubuntu của bạn. Nhập số phiên bản bạn muốn sử dụng làm mặc định và nhấn Enter.

gcc-tren-ubuntu-2004-02

Lệnh sẽ tạo các liên kết tượng trưng (symbolic link) đến các phiên bản cụ thể của GCC và G ++.

Tổng kết

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt GCC trên Ubuntu 20.04. Bạn có thể truy cập trang Tài liệu GCC chính thức để tham khảo và tìm hiểu cách sử dụng GCC và G ++ để biên dịch cho các chương trình C và C ++ của mình.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?