Tạo Distribution List cho dịch vụ Email Hosting

Distribution Lists là gì?

Distribution List cho Email là một nhóm các địa chỉ email có trong danh sách với một địa chỉ email chung. Khi người dùng gửi đến một Email này, họ đang gửi tin nhắn đến tất cả những tài khoản Email trong danh sách.

Thay vì tạo các yêu cầu chia sẻ riêng lẻ, Distribution List cho Email Hosting có thể được tạo để chia sẻ với một nhóm người dùng.

Mọi người trong Distribution List có cùng đặc quyền chia sẻ mà người được cấp xác định cho mục được chia sẻ. Khi các thành viên mới được thêm vào Distribution List, họ sẽ tự động được cấp các đặc quyền dùng chung giống như các thành viên khác trong nhóm.

Khi các thành viên bị xóa khỏi Distribution List, đặc quyền chia sẻ của họ sẽ bị thu hồi. Nếu bạn tạo Distribution List cho Email Hosting chỉ dùng để chia sẻ và không muốn nhận thư, bạn có thể tắt Can Received Mail.

Tạo Distribution List cho Email Hosting

Sau khi tạo tài khoản Email, bạn có thể thực hiện tạo một Distribution Lists cho Email Hosting theo các bước sau:

Bước 1: Bạn hãy thực hiện truy cập vào trang quản lý dịch vụ Email Hosting của bạn và click vào chữ “Active” trên dịch vụ Email Hosting.

distribution-list-cho-email-01

Bước 2: Sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị dịch vụ Email Hosting rồi click chọn vào Distribution Lists trong phần Zimbra Email Management.

distribution-list-cho-email-02

Bước 3: Bạn click chọn vào nút Add Distribution List

distribution-list-cho-email-03

Bước 4: Tại tab Members bạn nhập đầy đủ thông tin Distributon List cho Email Hosting của bạn như sau:

distribution-list-cho-email-04

Trong đó:

  • [1] Email Address: Bạn nhập địa chỉ Email của Distribution Lists
  • [2] Display Name: Tên hiển thị của Distribution List vừa tạo
  • [3] Description: Mô tả về Distribution List
  • [4] Members Lists: Thêm các địa chỉ Email thành viên đã tạo cho Distribution List

Bước 5: Tại tab Properties bạn nhập các thông tin như sau

distribution-list-cho-email-05

Trong đó:

  • [1] Can Receive Mail: Chọn options trên để Email từ Distribution list có thể nhận mail
  • [2] Hide in GAL: Ẩn Distribution List trên Global Address List
  • [3] Subscription Request: Các yêu cầu đăng kí sẽ được xử lý như thế nào?
  • [4] Unsubscription Request: Các yêu cầu hủy đăng kí sẽ được xử lý như thế nào?
  • [5] Notify About Shares: Thông báo đến cho các thành viên khi có cập nhật.

Bước 6: Tại mục Email Aliases, bạn nhập thông tin Email Alias vào trường bên dưới. Để tạo Email Alias, bạn có thể tham khảo tại đây.

distribution-list-cho-email-07

Bước 7: Nhập thông tin địa chỉ Email quản lý Distribution List trên tại mục Owners.

distribution-list-cho-email-08

Bước 8: Enable chức năng Reply To và cấu hình cho địa chỉ Email thực hiện hành vi trên tại mục Preferences.

distribution-list-cho-email-09

Tổng kết

Ở bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để có thể tạo Distribution List cho Email Hosting.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về chuyên đề Email Hosting tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?