Hướng dẫn đặt password cho thư mục trên hosting cPanel

Khi bật tính năng đặt password cho thư mục, người dùng truy cập vào thư mục này thông qua website sẽ phải điền thông tin username/password mà Quý khách đã đặt. Việc này tương tự như việc chỉnh sửa cấu hình chứng thực vào htaccesshtpasswd để giới hạn truy cập cho các file/thư mục của website.

Lưu ý: Việc đặt password này không có hiệu lực khi user truy cập vào thư mục thông qua FTP, SFTP, Files Manager, Web Disk hay các dịch vụ khác.

Vì sao cần phải sử dụng tính năng này thì không cần phải nói đến nữa, chúng ta bắt đầu đi vào các bước thực hiện thôi.

Bước 1: Truy cập vào Directory Privacy

Từ giao diện cPanel, tìm Directory Privacy trong mục Files.

dat-password-cho-thu-muc-cpanel-hosting-1

Bước 2: Chọn thư mục cần đặt password

Sau khi truy cập vào Directory Privacy, giao diện hiển thị các thư mục sẽ hiển thị ra trước mắt, Quý khách tìm đến thư mục cần và đặt password cho thư mục bằng cách nhấp vào EDIT.

dat-password-cho-thu-muc-cpanel-hosting-2

Bước 3: Bật bảo vệ thư mục

Sau khi chọn thư mục, tích vào Password protected this directory và nhấn Save.

dat-password-cho-thu-muc-cpanel-hosting-3

Bước 4: Đặt password cho thư mục

Sau khi bật tính năng bảo vệ, tiếp tục đặt thông tin Username và Password để khi truy cập vào thư mục thông qua website thì cần phải điền các thông tin này. Nhấp vào Save sau khi khai báo hoàn tất các thông tin.

dat-password-cho-thu-muc-cpanel-hosting-4

Quý khách có thể xoá các user không sử dụng nữa ở phần Authorized Users ngay bên dưới mục Create User này.

dat-password-cho-thu-muc-cpanel-hosting-5

Sau khi bật tính năng bảo vệ cho thư mục, khi truy cập thông qua website Quý khách sẽ được hỏi thông tin như bên dưới.

dat-password-cho-thu-muc-cpanel-hosting-6

Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn Quý khách sử dụng tính năng Directory Privacy trên hosting cPanel để đặt password cho thư mục hoàn tất. Quý khách có thể xem thêm các bài viết chúng tôi đã viết trong chuyên mục cPanel để có biết thêm nhiều mẹo quản trị hosting hay.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?