Hướng dẫn cấu hình MTA cho Zimbra

Giới thiệu

MTA (Mail Transfer Agent) cho Zimbra nhận thư qua SMTP và định tuyến từng Email đến các hòm thư của người dùng. Cấu hình MTA cho Zimbra bao gồm các cấu hình cơ bản sau:

  • Postfix cho MTA cho Zimbra, Relay Host để định tuyến Email của bạn.
  • Xác thực qua SMTP trước khi gửi mail, giới hạn dung lượng Email,…
  • Clamd AntiVirus, Amavisd, .. một công cụ chống vi-rút được sử dụng để quét các thư email và tệp đính kèm trong thư email để tìm vi-rút.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn một vài thông số cấu chính trên cổng MTA cho Zimbra Mail Server.

Cấu hình MTA cho Zimbra

Bước 1: Để cấu hình MTA, bạn truy cập vào máy chủ Zimbra với tài khoản Admin hoặc các tài khoản có quyền hạn cấu hình, chọn vào mục Configure.

mta-cho-zimbra-01

Bước 2: Chọn tiếp vào Global Settings rồi chọn MTA

mta-cho-zimbra-02

Cấu hình xác thực SMTP

Xác thực SMTP cho phép các ứng dụng thư được ủy quyền từ các Internet chuyển tiếp các mail thông qua Zimbra MTA. ID người dùng và mật khẩu sẽ được gửi đến MTA. Các Mail App sẽ gửi Mail đến MTA và nó có thể xác minh xem tài khoản trên có được phép gửi đi ra bên ngoài hay không?

mta-cho-zimbra-03

Lưu ý: Phương thức xác thực được cung cấp thông qua Zimbra LDAP

Cấu hình Relay Host

Khi thiết lập cấu hình trên, máy chủ Zimbra sẽ chuyển tiếp các Email từ máy chủ cục bộ đến một cổng SMTP khác (thường được gọi là relay host hoặc smart host). Bạn có thể xem thêm hướng dẫn về Email Relay cho Zimbra tại đây.

Bạn cần cấu hình cần thận ở mục này để tránh bị Mail Loops.

mta-cho-zimbra-04

Nếu bạn đang thực hiện nhận Mail không thông qua các máy chủ RelayHost, SmartHost,.. và nhận mail trực tiếp thông qua giá trị MX, bạn hãy để trống giá trị trong mục Inbound SMTP Host name.

Cấu hình Zimbra Milter

Zimbra milter quy định người gửi trong Distribution List của Zimbra. Khi máy chủ milter được bật, chỉ những người dùng đã được cấp (quyền gửi rõ ràng mới được phép trên Distribution List.

mta-cho-zimbra-04

Cấu hình SMTP Restrictions

Bạn có thể giới hạn dung lượng được phép gửi qua cổng MTA cho Zimbra của bạn tại phần Messages

mta-cho-zimbra-05

Bạn cũng có thể tạo các Policy và các phương thức kiểm tra Aniti-Spam Mail với Protocol Check hoặc DNS check của người gửi trước khi Mail được chấp nhận gửi qua MTA.

Những hạn chế này cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại những người gửi thư rác có hành vi xấu. Theo mặc định, những người vi phạm giao thức SMTP (có nghĩa là, các máy khách không chào đón bằng tên miền đủ điều kiện) bị hạn chế. Các hạn chế dựa trên DNS cũng có sẵn trong cấu hình MTA.

mta-cho-zimbra-05

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để cấu hình MTA cho Zimbra Mail Server.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ này hoặc các hướng dẫn tích hợp vào hệ thống của bạn, bạn có thể xem thêm về chuyên đề Zimbra Server tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?